Languages

Programma

Deel dit met

Voormiddag - plenair

08:30          Onthaal
09:00   Verwelkoming - Annabelle Van Nieuwenhuyse
09:05   Inleiding - Marie-Christine Marghem
09:15  

The SDG's and Business: New Principles of Corporate Strategy and Governance - Jeffrey Sachs (via Skype)

09:30   By 2030: Global promise to local action - Barbara Pesce-Monteiro (UN/UNDP Director Brussel)
09:55   SDG's translated into Good Life Goals - Hilary Tam (Futerra)
     
10:20  
Koffiepauze
     
11:00   Toelichting SDG-Barometer - Lars Moratis (AMS) en Valérie Swaen (UCL)
     
11:30   Paneldebat - moderator Wayne Visser
   

- Kira Van den Ende - member of Generation T
- Philippe Van Parijs (UCL)
- Jan Noterdaeme (CSR Europe)
- Patrizia Heidegger (SDG Watch Europe/Multi-Stakeholder Platform for the Implementation of the SDG's)

12:15   Lunch

 

Namiddag

 

Slot 1 13:45 - 15:00

   

Sessie 1 - De SD-Wat? Tips om aan SDG-sensibilisering te doen (NL) - VVSG

VVSG gebruikt haar ervaring met lokale besturen om breed toepasbare tips te geven over SDG-sensibilisering. Hoe maak je de SDG's zichtbaar? Hoe maak je de SDG's bespreekbaar? Hoe betrek je collega's, beleidsmakers, burgers? Ontdek bruikbare tools, inspirerende praktijkvoorbeelden en creatieve manieren van werken.

Sessie 2 - Hoe mensenrechten integreren en respecteren in ondernemingen? (NL/FR/EN) - FIDO

Tijdens deze sessie beantwoorden we enkele prangende vragen rond mensenrechten en ondernemingen: Wat houdt de universaliteit van de mensenrechten precies in? Waarom is het respecteren van mensenrechten belangrijk voor een onderneming? Wat zijn de grootste maatschappelijke uitdagingen (The Danish Institute for Human Rights) - Welke hulpmiddelen zijn er (UAntwerpen & IPIS Reseach)?

Sessie 3 - Op een holistische manier aan de slag met Agenda 2030 (NL) - CIFAL Flanders

Peter Wollaert, UNITAR directeur van CIFAL Flanders geeft een korte introductie tot Agenda 2030 and legt het ‘SDG Wheel’ (cirkel methologie van CIFAL FLANDERS voor de SDG's) uit. Tijdens deze sessie leert u hoe u de duurzaamheidsstrategie van uw organisatie kunt evalueren, hoe u pijnpunten kunt identificeren en hoe u de ambities van de organisaties kunt aftoetsen aan Agenda 2030.

Sessie 4 - SDG's: What opportunities for business? (NL/FR) - FEB-BECI-UWE

Comment utiliser les SDG's comme outil pour développer des nouvelles opportunités de marchés? Après une introduction mettant en perspective les SDG's par rapport à l'entrepreneuriat durable (Vanessa Biebel - FEB), nous verrons comment deux entreprises de taille différentes intègrent ce concept dans leur management et stratégie d'entreprise. Wilfried Remans (CSR Director BNP Paribas) et Dan Azria (Sense Agency)  expliqueront les raisons de cet engagement, leur approche ainsi que et les retombées de celles-ci. La session se cloturera en proposant plusieurs outils pratiques qui permettent d'intégrer les SDG's dans votre reporting entre autre le SDG Compas.

Sessie 5 - Sulitest: measuring and improving Sustainability Literacy (NL/FR) - STG

De Sulitest werd ontwikkeld om je kennis over de SDG-targets te evalueren en te verbeteren. Deze internationaal erkende online meerkeuzevragenlijst is gratis beschikbaar voor iedereen. Woon de officiële lancering van het Belgische luik van de Sulitest bij, kom alles te weten over het concept en ontdek hoe jij er concreet mee aan de slag kan.

Sessie 6 - Cap 2030/Focus 2030 (FR) - Associations 21

Cap 2030 est un outil d'animation pour familiariser les personnes non sensibilisées aux 17 SDG's, au départ de ce qu'elles sont, font déjà ou envisagent de faire, de leurs réalités, pour déboucher sur une action concrète, individuelle ou collective. Cap 2030 existe en français et en néerlandais.

Sessie 7 - Politiek perspectief 2030 (NL/FR) - Perspective2030

Perspective 2030 luidt de alarmbel. Het beleid zit nog niet op een 'leave no one behind' koers. We schetsen de realiteit, scannen de politieke agenda van de komende twee jaar en geven aan wat de overheid concreet en snel moet doen als ze geloofwaardig onder de SDG-vlag wil varen.

Sessie 8 - De SDG's in het licht van inclusief werken en ondernemen (NL) - De Werkplekarchitecten

De arbeidsmarkt staat in brand. Toch vinden veel mensen met talent maar moeizaam een job die bij hun talent past. De Werkplekarchitecten helpen hen op weg onder het motto ‘Geen inclusieve maatschappij zonder inclusief werken en ondernemen!’. Daar spelen de SDG’s een rol in.

Sessie 9 - Creating sustainble mindsets: incorporating the SDG's in higher education

This session will be co-organized by different higher education institutions. It will look at best practices in higher education in terms of integrating the SDG's in teaching and student engagement as well as competency development for creating sustainable mindsets.

15:00   Koffiepauze
     

 

Slot 2 15:45 - 17:00

   

Sessie 10 -   Goodcrowd (NL) - AMS

Stakeholderconsultatie is een essentieel onderdeel van duurzaamheidsstrategie. De gratis online stakeholdertool GoodCrowd – gebaseerd op de SDG’s – kan uw organisatie helpen bij het consulteren en engageren
van stakeholders. GoodCrowd vormt daarmee een onmisbaar instrument bij het ontwikkelen en evalueren van uw MVO-beleid of -rapportage en bij het verzamelen van meningen over uw SDG-engagement. Ann
Vandenhende (Spadel) en Eric de Deckere (Havenbedrijf) getuigen hoe GoodCrowd u in de praktijk kan helpen.

Sessie 11 - SDG's en duurzaam toerisme (NL) - Joker

Een interactieve workshop die de deelnemers een introductie geeft in duurzaam toerisme en de SDG's. Geen grote theoretische kaders, wel heel wat inspirerende voorbeelden uit de pratkijk, van over heel de wereld. Een
sessie voor elke reislustige die mee het verschil wil maken!

Sessie 12 - The Universal Declaration of Human Rights is turning 70 (EN) - VVN

In 1948, the United Nations signed the human rights treaty, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Despite the 70-year treaty, we see countless human rights violations on a daily basis
in the media. In this session, an expert panel will discuss the outcome of the treaty and how Agenda 2030 can contribute to the realization of human rights.

Introduction ‘The UDHR is turning 70’: Prof. Dr. Neri Sybesma-Knol, Em. Professor of International Law VUB and Honorary Chairperson UNA Flanders Belgium  
Reflections on the importance of the UDHR:
- Marésa Le Roux, International Cooperation Coordinator Liberal Trade Union ACLVB
- Philippe Hensmans, Director Amnesty International Belgique francophone
- Khalid Benhaddou, Imam El Fath mosque Gent and Chairperson Platform Flemish Imams https://khalidbenhaddou.be
- Ezéchiel Amani Cirimwami, Congolese State Magistrate, Former Deputy Public Prosecutor, Ph.D Candidate in Public International Law VUB  
Moderator: Peter Wollaert, UNITAR Fellow, Director CIFAL Flanders, Chair UNA Flanders Belgium
 

Sessie 13 - The 7 roles of a CSR Manager (EN) - The RockGroup

This workshop focuses on the profession of the CSR manager. Using international research of the 7 roles a CSR manager plays in organizations to get CSR from the ground, achieve results and create support. The results of
a survey amongst the Belgian CSR managers on the 'state of the CSR profession' will be shared. The workshop will be interactive, sharing knowledge with room for dialogue.

Sessie 14 - Investeren in SDG’s: de noodzaak van impact (NL/FR) - Universiteit Antwerpen

Willen de SDG’s realiteit worden, dan zal dat grote investeringen vragen. Naar schatting zo’n 12 triljoen USD in sectoren zoals landbouw, gezondheid, energie en duurzame stadsvorming. Daartegenover staan opbrengsten. Zo zou bijvoorbeeld de gelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor man en vrouw - SDG 5: gender equality - het wereld BNP met meer dan 20 triljoen USD kunnen doen stijgen. In deze workshop kijken we naar de financiële zijde van het SDG verhaal. Enerzijds vragen we ons af hoe de banksector hieraan kan bijdragen. Anderzijds tonen we een manier om de SDG- impact van investeringen te meten. Telkens met het oog op een positieve, reële bijdrage vanuit de financiële sector aan de 17 SDG’s. Deelnemers aan deze workshop zijn Vigeo-Eiris, Forum Ethibel, Febelfin en Universiteit Antwerpen.

Sessie 15 - Concevoir des politiques publiques contribuant au développement durable (FR)
                    SPW Développment Durable

Grâce à un jeu sérieux qui stimule l'intelligence collective, les participants vont découvrir que les 17 SDG's sont autant d’idées qui permettent de rendre un projet plus durable -car il est enrichi par chacun des 17 objectifs- et
plus résilient -car il est susceptible d’intéresser plus de partenaires.

Sessie 16 - Join the SDGeneration (EN) - VVN Youth

Workshop on sustainable youth associations (= youth movements + student associations): How can the sustainable development goals be implemented and put in practice in the context of youth movements and student associations, what are the ideal platforms to create awareness among youth and students? We will look at the SDGs in more detail in small groups. The session concludes with summarizing presentation. Several SDGs are scrutinized in groups, followed by a final presentation.

Sessie 17 - Het paradigma van 'ontwikkeling' veranderen: naar een ontwikkeling gebaseerd op biodiversiteit en bos (NL) - WWF

Hoe het paradigma veranderen dat ontwikkeling meestal gebaseerd is op ontbossing en verminderen van de kwaliteit van leefomgeving tot ontwikkeling zonder ontbossing? WWF stelt enkele strategiën voor om duurzame
ontwikkeling te baseren op bescherming van de bossen en biodiversiteit. Hoe pakken inheemse en lokale gemeenschappen dit aan in Ecuador, Congo en Cambodia?

17:00   Receptie
19:00   Einde
     

Download het programma (pdf)