Languages

Tools

Deel dit met

Zoek een SDG tool

Uitslagen

In Brussel is 72% van de ondernemingen overtuigd van de noodzaak om van economisch model te veranderen om een beter antwoord te bieden op de ecologische en sociale uitdagingen. Tegenwoordig gaan 9 op...
Gebruiksgemak
Beginner
Kost
Gratis
eDiv is een gratis online tool, ontwikkeld door Unia om Belgische bedrijven, ondernemingen en overheden te ondersteunen bij de uitwerking en opvolging van een inclusief diversiteitsbeleid. eDiv is...
Gebruiksgemak
Beginner
Kost
Gratis
De SDGs schuiven wereldburgerschapseducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling naar voor als de ideale kaders om globale uitdagingen binnen te brengen in de klas. Door hun toenemende populariteit...
Gebruiksgemak
Beginner
Kost
Gratis
Mumbai is een Mystery Game. In het eerste deel krijgen de deelnemers een uur de tijd om het mysterie op te lossen. In het tweede deel worden ze warm gemaakt om te werken aan de Duurzame...
Gebruiksgemak
Beginner
Kost
Betalend
De SDG’s zijn essentieel voor bedrijven. Zij die errond werken presteren beter, blijven actueel, overtreffen hun peers. Hetzelfde geldt voor bedrijven die inzetten op seksuele oriëntatie en...
Gebruiksgemak
Beginner
Kost
Gratis
De EDUbox Duurzaamheid is een kant-en-klaar lespakket voor de 2e en 3e graad secundair onderwijs waarin leerlingen dieper ingaan op de uitdaging van duurzaam consumeren en produceren. Ze komen te...
Gebruiksgemak
Beginner
Kost
Gratis
Dit instrumentarium biedt een toegankelijke en gebruiksvriendelijke set van instrumenten aan om organisaties (en hun belanghebbenden) te begeleiden bij hun mensenrechtenverplichtingen in het kader...
Gebruiksgemak
Gevorderd
Kost
Gratis
Deze online toolbox bestaat uit een zelfevaluatie en een handleiding. De zelfevaluatie laat u toe om een inschatting te maken van de (toekomstige) verwachtingen ten aanzien van uw bedrijf om aan de...
Gebruiksgemak
Gevorderd
Kost
Gratis
Met de publicatie ‘De school als oefenplaats’ presenteren we een visie over hoe Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) kan bijdragen aan een onderwijs dat kinderen en jongeren kansen biedt om...
Gebruiksgemak
Beginner
Kost
Gratis
De Ecowijzer zet in op de doelstellingen; verantwoorde consumptie en productie (nr. 12), klimaatactie (nr. 13) en duurzame gemeenten (nr. 11). De website helpt je op weg met informatie en...
Gebruiksgemak
Beginner
Kost
Gratis
De Donut-economie definieert de ruimte van duurzaamheid waarin we moeten evolueren: een ecologisch veilige en sociaal rechtvaardige ruimte waar een evenwichtige welvaart zich ontvouwt.
Gebruiksgemak
Beginner
Kost
Gratis
De 6 werkblaadjes kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van de lesmap Kinderrechten in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen'. De kinderrechten in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDGs...
Gebruiksgemak
Beginner
Kost
Gratis
De weg naar duurzaam ondernemen helpt je op weg om positieve impact te creëren in vijf stappen. We beginnen bij het begin en nemen je mee in de centrale concepten en strategische kaders van het...
Gebruiksgemak
Beginner
Kost
Betalend
In deze nascholing prikkelen we je in je eigen klashoeken te snuisteren: welke kansen bieden mijn onthaalhoek, bouwhoek, poppenhoek…? Hoe dagen figuren als Gloob & Teo de kleuters uit om verder...
Gebruiksgemak
Beginner
Kost
Betalend
De SDGs schuiven wereldburgerschapseducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling naar voor als de ideale kaders om globale uitdagingen binnen te brengen in de klas. Door hun toenemende populariteit...
Gebruiksgemak
Beginner
Kost
Gratis
De Sustatool methode biedt een managementproces-aanpak voor zelfsturende teams in organisaties. Hierbij kan je diverse duurzaamheidsaspecten op systematische wijze in de dagelijkse werking uitrollen...
Gebruiksgemak
Gevorderd
Kost
Gratis