Languages

Webinar SDG-implementatie bij Vlaamse lokale besturen

Deel dit met

Organisatie: 
Vereniging Vlaamse Provincies
Omschrijving

De Vlaamse provinciebesturen willen in alles wat ze doen mee de motor zijn om deze mondiale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te helpen realiseren, in samenwerking met de steden en gemeenten en de Vlaamse overheid, zodat iedereen op zijn niveau bijdraagt aan een duurzame toekomst.  Op het VVP colloquium 2017 engageerden de 5 Vlaamse provinciebesturen zich om in hun beleidsvoering volop rekening te houden met de 'duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. In de nieuwe bestuursakkoorden van de provinciebesturen vormen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen een belangrijke draad doorheen het verhaal. Vanuit de VVP werd tevens het initiatief genomen om een interbestuurlijke werkgroep op te richten zodat projecten vanuit de verschillende overheidsniveaus niet alleen kenbaar worden gemaakt, maar eventueel ook afgestemd zouden kunnen worden. Concrete initiatieven van de provincies kan u op de website www.vlaamseprovincies.be vinden.
 

Tool talen
  • Nederlands
Eindgebruiker
  • Openbaar bestuur
Leeftijd
18+
Doelstelling
  • Ontdekken
Gebruiksgemak
Beginner
Kost
Gratis
SDG’s vermeld
Expliciet

Principes

People
Yes
Planet
Yes
Profit
Yes
Prosperity
Yes
Partnership
Yes

Leave no one behind

Leave no one behind
Yes
Differentiated focus on more vulnerable groups?
Implicit
Intergenerational solidarity?
Implicit
International solidarity?
Implicit