Languages

SDG Wegwijzer

Deel dit met

Organisatie: 
Vlaamse Overheid - CIFAL Flanders & Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Omschrijving

De SDG’s brengen de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling in beeld. Naast de ecologische, sociale en economische dimensie, is ook het aangaan van partnerschappen en het bewerkstellingen van vrede en correcte instellingen noodzakelijk om de doelstellingen te bereiken. De Verenigde Naties vragen de lidstaten om de  SDG’s te vertalen naar eigen doelstellingen en die te implementeren in hun beleid. Het resultaat  daarvan voor Vlaanderen is Vizier 2030. Vizier 2030 geeft met 53 doelstellingen richting aan het Vlaams beleid.

Tool talen
  • Nederlands
Eindgebruiker
  • Individuele burger
  • Maatschappelijk middenveld
  • Onderneming
  • Onderwijs
  • Openbaar bestuur
Leeftijd
18+
Doelstelling
  • Ontdekken
  • Implementeren
  • Communiceren
Gebruiksgemak
Beginner
Kost
Gratis
SDG’s vermeld
Expliciet

Principes

People
Yes
Planet
Yes
Profit
Yes
Prosperity
Yes
Partnership
Yes

Leave no one behind

Leave no one behind
Yes
Differentiated focus on more vulnerable groups?
Implicit
Intergenerational solidarity?
Implicit
International solidarity?
Implicit