Languages

Aan de slag met de SDG's

Deel dit met

Organisatie: 
Djapo vzw
Omschrijving

In deze sessie maken de studenten lerarenopleiding (kleuter- en lager onderwijs) kennis met de SDG’s, de 17 doelstellingen geformuleerd door de VN, om een duurzamere samenleving in 2030 te realiseren. Maatschappelijke vraagstukken en de SDGs. De studenten zoomen in op het concept ‘duurzame ontwikkeling’ en op meerdere van deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Ze onderzoeken hierbij verbanden tussen actuele, maatschappelijke vraagstukken en de SDG’s. Daarnaast inspireren we de studenten om de SDG’s als rijke leercontext voor klasactiviteiten in te zetten. Ze bedenken onder begeleiding zelf ideeën om ermee aan de slag te gaan in de (toekomstige) klas.  SDGs op schoolniveau. Deze sessie kan ook ingevuld worden met de SDG’s op schoolniveau indien dit beter aansluit bij de doelstellingen van een module of opleiding. Na deze sessie zijn de studenten geïnspireerd om de SDG’s als kader mee te nemen naar hun toekomstige lespraktijk.

Tool talen
  • Nederlands
Eindgebruiker
  • Onderwijs
Leeftijd
18+
Doelstelling
  • Ontdekken
Gebruiksgemak
Beginner
Kost
Betalend
SDG’s vermeld
Expliciet

Principes

People
Yes
Planet
Yes
Profit
Yes
Prosperity
Yes
Partnership
Yes

Leave no one behind

Leave no one behind
Yes
Differentiated focus on more vulnerable groups?
Cannot be verified
Intergenerational solidarity?
Cannot be verified
International solidarity?
Explicit