Languages

Bijdragen van maatschappelijke groepen

Deel dit met

De Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling (IMCDO) heeft beslist om de maatschappelijke groepen vanaf het begin bij de opmaak van de Voluntary National Review te betrekken.

Vanaf juli 2022 ontvingen de verschillende overheden en actoren van het maatschappelijk middenveld een vraag tot bijdrage aan de voorbereiding van de VNR. De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling vroeg daarbij input van de leden van de belangrijkste adviesraden. Ook werd rekening gehouden met het No One Left Behind-beginsel en werd een specifieke lijst van organisaties gecontacteerd die de meest kwetsbare maatschappelijke groepen vertegenwoordigen.

Tijdens het SDG Forum, dat plaatsvond op 4 oktober 2022, werden deze bijdragen afgerond. Als eerste multistakefoldersforum over de SDGs in de Benelux betrekt het SDG Forum zoveel mogelijk sectoren en biedt het een breed scala aan workshops, plenaire sessies en paneldebatten aan.

Deze bijdragen werden inmiddels op deze website sdgs.be gepubliceerd en in een ontwerpverslag samengevat. De bijdragen van de georganiseerde maatschappelijke groepen maken integraal deel uit van de VNR, naast de bijdragen van de overheden, hiervan wordt er duidelijk onderscheid gemaakt in de tekst.

Begin 2023 legden we het ontwerprapport voor aan de belangrijkste adviesraden van het maatschappelijk middenveld. Op verzoek van de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling stelde de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling samen met andere adviesraden een gezamenlijk advies op.

Maatschappelijke groepen

Om hun bijdrage aan de VNR te vereenvoudigen, heeft de FRDO de bijdragen per maatschappelijke groep samengevat. U vindt deze syntheses op de website van de FRDO.

Alle bijdragen van organisaties die wensten bij te dragen aan het proces zijn beschikbaar op de FRDO-website.
 

Gezamenlijk advies van de adviesraden

De IMCDO heeft de FRDO ook gevraagd om een gezamenlijk advies te coördineren met de adviesraden van de gefedereerde entiteiten over een voorlopige versie van het verslag. De Minaraad, SERV, CESE Wallonie, Brupartners en der Wirtschafts- und Sozialrat hebben op 13 april 2023 een gezamenlijk advies ingediend. Het werd in aanmerking genomen in de definitieve versie van de VNR en gaf aanleiding tot een dialoog op 14 juni 2023 tussen vertegenwoordigers van de IMCDO en de adviesraden.

U vindt het gezamenlijk advies van de adviesraden op de FRDO-website.