Languages

Synergrid en de 9 Belgische elektriciteits- en gasnetbeheerders

Deel dit met

Samen geconnecteerd voor een duurzame energietoekomst!

Zorgen voor toegang tot duurzame energie is de bestaansreden van de transport- en distributienetbeheerders van elektriciteit en gas. Samen werken we elke dag aan de transitie naar duurzame energie. We staan klaar om met u de wereld van morgen te bouwen. Een wereld waarin iedereen op zijn manier de energietransitie kan waarmaken. We zijn er om uw leven te vereenvoudigen en de wereld van morgen op te bouwen.

De Belgische elektriciteits- en gasnetbeheerders (DNB's en TNB's) en hun federatie Synergrid willen duurzame ontwikkeling bevorderen door de ontplooiing van hernieuwbare energie aan te moedigen, hierbij tegemoetkomend aan aan de behoeften van huishoudens en bedrijven, en van lokale overheden, die nu echte prosumenten worden. De energietransitie, zowel voor gas als elektriciteit, biedt ook de mogelijkheid om in te spelen op de toename en de verscheidenheid van de behoeften van de klanten, zodat niemand aan de kant blijft staan.

Het project heeft als doel mensen samen te brengen en te inspireren. Het zal gebouwd worden rond verschillende initiatieven van Synergrid en al haar leden, die allen individueel ambassadeur zullen zijn, en die stellig overtuigd zijn van de noodzaak om op een inclusieve en positieve manier vooruitgang te boeken in de richting van groenere, betaalbare energie die een bron van werkgelegenheid en welvaart zal zijn. Ze zullen informatie over de DDO/SDG veelvuldig verspreiden door de nadruk te leggen op de positieve impact van de innovatieve investeringen in de netwerken vandaag en alle geplande investeringen in de komende jaren, maar ook door in gesprek te gaan met hun belangstellenden in een geest van "community conversation".

Het is nu tijd om onze boodschap over te brengen aan al onze stakeholders, ook aan de jongere generatie - voor wie we een specifiek communicatieplan zullen ontwikkelen - en om verslag uit te brengen over onze investeringen in de netwerken, onze core business en ons sociaal beleid, met name via onze acties ter bestrijding van energiearmoede met de steun van de Koning Boudewijnstichting, maar ook op het vlak van Sustainable Governance. De netbeheerders onderschrijven deze drievoudige aanpak van "duurzaamheid" ten volle.