Languages

Play 4 Peace

Deel dit met

Play 4 Peace is een vereniging die sport wil gebruiken om sociale en culturele barrières te doorbreken, maar onze actieradius is gevarieerd en reikt verder dan sport. Dit omvat sportactiviteiten, huiswerkbegeleiding, vorming en inspirational talk. Daarnaast stelt de vereniging ook verschillende ruimtes ter beschikking in het Play 4 Peace House om te studeren en projecten te ontwikkelen en schenkt het school- en sportmateriaal. 

Sinds de oprichting integreert Play 4 Peace de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in haar talrijke activiteiten om jongeren bewust te maken en te betrekken.

De projecten van Play 4 Peace zijn gericht op de volgende SDG’s:

  • SDG 1: Geen armoede
  • SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
  • SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
  • SDG 5: Gendergelijkheid
  • SDG 10: Ongelijkheid verminderen
  • SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Als SDG Voice en in het kader van “Decade of Action” – een decennium van actie voor de SDG’s –  organiseren we het “Play 4 Peace Forum”. Het zal een moment zijn om van gedachten te wisselen en ervaringen te delen, maar ook een gelegenheid om de jongerenverenigingen, de studenten en stakeholders uit de sportwereld bewust te maken van de SDG’s.

Het forum zal doorspekt zijn met meerdere acties voorafgaand aan het evenement om de SDG’s te promoten en daarna de actie rond duurzame ontwikkeling te bestendigen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen vormen een unieke kans om samen met de jongeren aan de samenleving te bouwen.