Languages

Louvranges Broadcast

Deel dit met

Het productiehuis Louvranges Broadcast maakt en regisseert documentairefilms om te informeren en bij te dragen aan de verwezenlijking van de SDG’s. De originaliteit van deze films zit hem in het feit dat studenten, jonge professionals en artiesten de kans krijgen om de rol van burgerreporter op zich te nemen en zo de "ogen en oren" van de toeschouwers te worden. Deze jonge reporters richten zich tot de samenleving en nemen waarden van openheid en dialoog aan. Door hun ervaring voelen ze dezelfde vrees en vooroordelen die wij allemaal - soms onbewust - meemaken tegenover mensen en situaties die we niet goed kennen of waar we niet mee vertrouwd zijn. Ze nodigen ons uit om onze vooroordelen te overstijgen, om onze blik en mentaliteit te veranderen, om ruimte te maken voor vernieuwing en persoonlijke verrijking.

In 2021 wordt een communicatiecampagne georganiseerd met tv- en radio-uitzendingen, alsook een app voor smartphones gecreëerd die de aandacht van het grote publiek en de jongeren zal vestigen op SDG-initiatieven van burgers, scholen, NGO’s, bedrijven etc. Er zullen verscheidene sectoren aan bod komen: technologische innovaties, landbouw, energie, onderwijs, gezondheid, armoede, voeding, zero-waste, vrede, planeet, klimaat etc. De doelstelling is om bij te dragen tot de vorming van verantwoordelijke burgers die verlichte standpunten kunnen innemen over duurzame ontwikkeling en zich bewust zijn van hun vermogen om de verandering naar een rechtvaardigere, duurzamere en meer solidaire wereld te beïnvloeden.