Languages

#DiasporaVote

Deel dit met

Sinds de oprichting in 2018 neemt #DiasporaVote  maatregelen en onderneemt ze acties om een inclusieve en positieve omgeving te creëren om het potentieel en de bijdragen van de diaspora in de verf te zetten. #DiasporaVote wil haar ambities waarmaken door een van de geraadpleegde gesprekspartners te zijn wanneer het gaat over beleid en uitwisselingen op hoog niveau over de jeugd in zijn geheel, in het bijzonder de jongeren uit de Afrikaanse diaspora bij de Europese Unie, België en de Afrikaanse Unie en hun verschillende instellingen, alsook de talrijke agentschappen van de Verenigde Naties.

Om te garanderen dat de burgers, in het bijzonder de jongeren uit minderheidsgroepen zoals die van de diaspora, het EU-beleid begrijpen en daarin geïntegreerd zijn, zal National in samenwerking met de Europarlementariërs, onze partners, jongerenorganisaties en de financiële steun van minister Zakia Khattabi en het Belgisch Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling een programma verwezenlijken onder de naam “Do it with your MEP”. Het Do it with your MEP-programma zal een inclusief samenwerkingskader ontwikkelen waarin jongeren meer betrokken worden bij het werk van Europarlementariërs door de ontwikkeling van een gezamenlijke actie om hun leven te verbeteren en de SDG’s uit te voeren (4, 5, 10, 13, 16). Deze methodologie gebaseerd op betrokkenheid wil jongeren van de diaspora benaderen en meer inzicht doen verwerven in het EU-beleid, de SDG’s en het wetgevingsproces. Door jongeren bij het wetgevingsproces te betrekken via wederzijds begrip en overeenstemming over de te nemen maatregelen, zullen de parlementariërs hun de middelen aanreiken om concreet aan hun behoeften te beantwoorden. De jongeren willen actief deelnemen in de plaats van toe te kijken. #DiasporaVote! geeft hun die kans.