Languages

European Business & Nature Summit

Event

Deel dit met

Starting
08 December 2020 14:00
Ending
09 December 2020 16:00
Korte omschrijving

De European Business & Nature Summit met de titel ‘Groen economisch herstel – hervormen van bedrijfsleven voor de natuur en de mens’ wil enerzijds de bedrijven stimuleren die hun bedrijfsmodellen aanpassen en ontwikkelen om de biodiversiteit in rekening te brengen en zo bijdragen aan het herstel van ecosystemen. Daarnaast worden bedrijven aangemoedigd om zich samen met een breed Europees publiek in te zetten voor de strijd tegen het verlies aan biodiversiteit. Aarzel niet langer. Sluit je aan bij de groeiende beweging van bedrijven die de natuur en de mens centraal stellen in hun herstelstrategieën in België, Europa en de wereld.

Omschrijving

Een virtueel platform voor het debat over de onderlinge verbanden tussen bedrijven en de natuur

In het licht van de inspanningen die landen leveren om de Covid-19-crisis aan te pakken en de economische gevolgen ervan te boven te komen, moeten en kunnen bedrijven meer dan ooit hun relatie met mens en natuur herzien. Om hun veerkracht opnieuw op te bouwen en op lange termijn te floreren, moeten bedrijven werk maken van groen herstel. Zoals het herstelplan van de EU en de nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 benadrukken, is het beschermen en herstellen van de biodiversiteit en de natuurlijke ecosystemen de enige manier om de veerkracht van de samenleving te vergroten en toekomstige virusuitbraken te voorkomen. Biodiversiteit en natuurlijk kapitaal moeten deel gaan uitmaken van de besluitvorming van bedrijven op alle niveaus. Bedrijven spelen een cruciale rol in dit herstel!

Voortbouwend op het succes van de conferentie in Madrid in 2019, zal de EBNS dit jaar een volledig online event zijn met als doel de groeiende beweging te versterken van bedrijven uit heel Europa en daarbuiten die de mens en de natuur centraal stellen in hun herstelstrategieën. Het event wordt georganiseerd door het EU B@B Platform van de Europese Commissie, in samenwerking met de Belgische federale en Vlaamse regering, The Shift, en de Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Voor wie?
Dit online event richt zich op bedrijven van alle groottes - van KMO's tot grote ondernemingen en financiële instellingen met een langetermijnvisie, inclusief bedrijven die minder vertrouwd zijn met het thema biodiversiteit. Het brengt bedrijven, vertegenwoordigers van de EU en van de lidstaten, lokale en regionale overheden, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en academici samen voor twee dagen van stimulerende discussies, kennisuitwisseling en netwerken.

Wat mag u verwachten?

U krijgt de gelegenheid om deel te nemen aan de EBNS in een aantrekkelijk virtueel formaat, met zoals altijd de traditionele mix van voorbeelden van goede praktijken door deelnemende bedrijven (waaronder ook KMO’s) en financiële instellingen, en bedrijfsinitiatieven gericht op het integreren van natuurlijk kapitaal en biodiversiteit in de beslissingen.
U krijgt ook informatie over de meest recente maatregelen van de Europese Commissie om bedrijven te ondersteunen bij de ontwikkeling en de aanpassing van bedrijfsmodellen die bijdragen aan het herstellen van de gezondheid van de ecosystemen en het voorkomen van biodiversiteitsverlies.

De EBNS biedt bovendien:

• Een forum om bedrijven in de kijker te zetten die zich bewust zijn van de essentiële waarde van de natuur voor hun onderneming en die actie ondernemen om bedrijfsmodellen te ontwikkelen en aan te passen die bijdragen aan de wederopbouw van gezonde ecosystemen;
• Informatie over de recentste ontwikkelingen inzake het in rekening brengen van de impact en de afhankelijkheid van de natuur, waardoor bedrijven zich beter kunnen wapenen tegen toekomstige schokken; en
• De kans om je contacten uit te breiden in de ‘’Corridor Talks’
• Een gelegenheid om samen met een breed Europees publiek biodiversiteitsverlies aan te pakken.

Naam van de organisator
European Platform Business @ Biodiversity, Federal Public service Health & Environment, Departement Omgeving, The Shift, ACCA
Categorie organisator
Partnerschap
Contactpersoon (openbaar)
Yann Verstraeten
Plaats
Online Conference 1000
Belgium
Toegankelijk voor gehandicapten
Yes

Location Map