Languages

Links

Deel dit met

Belgie

 • Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO): Het FIDO staat onder andere in voor de beleidsvoorbereiding inzake duurzame ontwikkeling, de coördinatie van de uitvoering van het beleid inzake duurzame ontwikkeling en het ter beschikking stellen van expertise. Het FIDO beheert tevens deze website. 
 • Organisatie van duurzame evenementen: Deze website brengt een waaier aan adviezen om te helpen de beste keuzes te maken wanneer een evenement georganiseerd wordt.
 • Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO): De ICDO adviseert de regering bij het bepalen van haar langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling. Deze visie is een strategisch beleidsinstrument dat een kader biedt voor het uitwerken van concrete acties en maatregelen waarmee de huidige situatie kan worden veranderd naar de toestand die tegen 2050 gewenst is.
 • Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO): De FRDO geeft adviezen aan de Belgische federale overheid over het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.
 • Het Federaal Planbureau (FPB): Het FPB is een instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd. Daartoe verzamelt en analyseert het FPB gegevens, verkent het de mogelijke evoluties, identificeert het alternatieven, evalueert het de gevolgen van beleidsmaatregelen en doet het voorstellen. Zijn wetenschappelijke deskundigheid staat ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen. Het FPB zorgt voor een ruime verspreiding van zijn werkzaamheden. De resultaten van het onderzoek worden aan de gemeenschap meegedeeld en dragen bij tot het democratisch debat.
 • Indicators.be: De Task Force Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau presenteert op deze website indicatoren over de vooruitgang van de Belgische samenleving naar een duurzame ontwikkeling.
 • Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties (UNRIC): Het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties (UNRIC) werd op 1 januari 2004 in Brussel geopend. Het Regionaal Centrum vervangt de negen Europese VN-Informatiecentra (Athene, Bonn, Brussel, Kopenhagen, Lissabon, Londen, Madrid, Parijs, Rome), die op 31 december 2003 gesloten werden door een beslissing van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties tijdens de 58e zitting. Het mandaat van UNRIC bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio. UNRIC biedt aan de gehele samenleving haar diensten aan en zet gezamenlijke projecten en activiteiten op met belangrijke partners zoals ministeries, media, NGOs, onderwijsinstellingen en plaatselijke autoriteiten. UNRIC verstrekt ook algemeen informatiemateriaal, zoals belangrijke VN-rapporten en– documenten, persdossiers, posters, informatiebulletins en brochures.
 • Duurzame ontwikkeling in Vlaanderen
 • Duurzame ontwikkeling in Wallonie
 • Duurzame ontwikkeling in Brussel
 • Duurzame ontwikkeling in de Duitstalige gemeenschap
 • Duurzame ontwikkeling op lokaal niveau

Europees

Internationaal