Languages

Publicaties

Deel dit met

Officiële tekst SDGs

De officiële tekst (in het Engels) van de Verenigde Naties over de context, uitvoering,… van de Sustainable Development Goals. De 17 doelstellingen en subdoelstellingen en daarnaast de 5 thema's waarin de doelstellingen kunnen worden onderverdeeld.

Officiële vertaling SDGs

De officiële Nederlandse vertaling van de 17 doelstellingen in het Nederlands, goedgekeurd door de Verenigde Naties.

Communicatie Europese Commissie

In deze communicatie uit 2016 doet de Europese Commissie uit de doeken hoe ze zal bijdragen tot de realisatie van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. In 2018 heeft de Europese Commissie deze visie verder uitgewerkt in een reflectiepaper.

De duurzaamheidschecklist voor de volgende regeringen

Meer dan 3 jaar na de goedkeuring van de Agenda 2030 voor Duurzame ontwikkeling maakt Perspective 2030 een tussenstand op. Wat heeft België nu precies bereikt op vlak van duurzaamheid en waar kan nog aan gewerkt? Het antwoord op deze vraag vatte Perspectief 2030 samen in een duurzaamheidschecklist.

SDG Nieuwsbrieven

Eén- à tweemaandelijks publiceren we een SDG nieuwsbrief. In deze nieuwbrief krijgt u een overzicht van de nieuwste SDG-initiatieven, nieuwtjes en interviews met personen of organisaties die zich inzetten voor de SDGs:

Vooruitgangsrapport Agenda 2030 (National Voluntary Review)

Het vooruitgangsrapport inzake Agenda 2030 geeft een ruim overzicht van verschillende Belgische initiatieven die bijdragen aan de realisatie van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Het rapport kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen alle federale overheidsinstellingen en het middenveld. 

Studie over de kloof tussen Federaal Beleid en de SDGs

Deze studie,  in opdracht van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), brengt de huidige kloof tussen het federaal beleid en de SDGs in kaart.

Eurostat: ‘Duurzame Ontwikkeling: waar staat de Europese Unie’

In deze publicatie van Eurostat wordt een overzicht gegeven van de huidige situatie in de EU en haar lidstaten ten opzichte van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs).

Federaal Planbureau: Vooruitgang naar de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN - Balans 2016

Deze Working Paper presenteert een eerste balans van de vooruitgang van België naar de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030, die door de VN aangenomen werden. Deze balans steunt op 31 indicatoren uit de gegevensbank van duurzame-ontwikkelingsindicatoren die reeds bestond op het Federaal Planbureau. Deze Working Paper presenteert ook de gebruikte methodologieën om de indicatoren te kiezen en om hun evolutie ten opzichte van hun doelstelling te evalueren. Deze balans toont dat in verscheidene domeinen bijkomende inspanningen vereist zijn om de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030 te bereiken.

FRDO: Advies over de kadertekst nationale strategie duurzame ontwikkeling

In dit advies onderstrepen de raden het belang van een nationale strategie duurzame ontwikkeling om de 2030 Agenda uit te voeren.  De voorstellen in de kadertekst voor deze NSDO zijn evenwel onvoldoende om de beoogde doelen te halen, en bevatten te weinig concrete maatregelen van de overheden. 

Belgisch SDG Charter

Het Belgisch SDG Charter voor Internationale Ontwikkeling schetst het engagement van de Belgische privésector, middenveld en de publieke sector op basis van de 5 P’s van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen: People, Planet, Profit , Peace en Partnerschappen.

VVSG Brochure:  ‘Lokale schouders voor mondiale uitdagingen’

Een brochure die een voorzet moet geven voor de lokale vertaalslag van de SDGs vanuit beleidsmatig oogpunt.

Creatief communiceren over de SDGs: 50 inspirerende voorbeelden van VVSG

De VVSG verzamelde 50 voorbeelden om op een creatieve manier te communiceren over de SDGs. Van SDG-stressballetjes via SDG-pralines tot een SDG-tijdcapsule: in deze portfolio van sensibiliserende voorbeelden vind je een mooie verzameling van campagnes, acties en activiteiten.