Languages

Map A Tree

Vergroeningsplatform voor Vlaanderen - MAP A TREE

Project

Deel dit met

Starting
01 January 2021 06:15
Ending
31 December 2024 06:15
Korte omschrijving

Map A Tree is een online Crowdsourcing Vergroeningsplatform voor Vlaanderen.

Op dit platform kunnen burgers locaties aanduiden waar ze denken dat er bomen kunnen geplant worden. Lokale overheden kunnen vervolgens bekijken waar er effectief bomen kunnen staan en dit bekend maken. Burgers kunnen ook de status van hun geplaatste punten opvolgen en bekijken of er een boom is geplant.

Burgers kunnen ook de vergroeningsprojecten in hun buurt opvolgen. Lokale overheden kunnen op deze manier informatie over hun toekomstige projecten bekendmaken aan hun burgers.

Het is een gemakkelijke manier om de burgers te laten participeren bij de uitbreiding van het stedelijk groen in hun leefomgeving.

Draag jouw puntje bij aan een groener Vlaanderen!!

Omschrijving

Ecovator heeft een ‘online bomen platform’ voor Vlaanderen ontwikkelt.

De applicatie is gemaakt om ons stedelijk groen in kaart te brengen en uit te breiden met de hulp van onder andere burgers zoals u. U kan ook de huidige of toekomstige groene projecten van gemeenten en steden opvolgen.

Met dit platform proberen we het volgende te doen:

-Vlaanderen vergroenen door plaatsen waar mogelijk bomen kunnen staan te lokaliseren;
-Toekomstige 'groene' projecten in Vlaanderen inplannen en visueel weergeven;
- Bestaande bomen in Vlaanderen inventariseren;
-Ondersteuning bieden bij het opstellen en het beheer van bomenplannen;
-Kostenefficiënte ondersteuning bieden bij bosbeheer;
-Het beschermen van bomen met een bijzondere status;
-Het inventariseren en beschermen van bomen met een grote ecologische waarde;
-De ecosysteemdiensten van individuele bomen en bossen weergeven met i-Tree software;
-Burgers informeren over het openbaar groen in hun buurt;
- En nog véél meer! ...

Meer info: https://ecovator.be/map-a-tree/ (link is external)

Ziet u een mogelijke samenwerking wel zitten, contacteer ons op: treemap@ecovator.be

Naam van de organisator
ECOVATOR
Categorie organisator
Bedrijf
Contactpersoon (openbaar)
Ran Staelens
Plaats
Vlaanderen 9000
Belgium
Toegankelijk voor gehandicapten
Yes

Location Map