Languages

SEMARIEs MEER GELD VOOR MINDER KOOLSTOF - SEMINAIRES PLUS D'ARGENT POUR MOINS DE CARBONE

Event

Deel dit met

Starting
18 January 2018 09:00
Ending
18 January 2018 13:30
Korte omschrijving

FRDO: SEMINARIES OVER DE FINANCIERING VAN DE TRANSITIE : MEER GELD VOOR MINDER KOOLSTOF

Omschrijving

FRDO: SEMINARIES OVER DE FINANCIERING VAN DE TRANSITIE : MEER GELD VOOR MINDER KOOLSTOF

DONDERDAG 18 JANUARI 2018 | 09h00 – 13h30 | BRUSSEL | Finto, Pachecozaal

DONDERDAG 1 FEBRUARI 2018 | 09h00 – 12h30 | BRUSSEL | EUROSTATION, Zuidstation, zaal Storck

Na een lang proces ligt er momenteel toch een interfederaal energiepact op tafel. Maar om dit pact concreet uit te voeren, zullen er snel belangrijke stappen gezet moeten worden. Het is dan ook nuttig dit pact te bekijken samen met het nationaal investeringspact, dat eind maart van dit jaar gelanceerd werd. De financiering van de investeringen die de komende jaren nodig zullen zijn om de transitie vorm te geven, is inderdaad een fundamenteel vraagstuk.

In het kader van de verbintenissen conform het Akkoord van Parijs die België heeft aangegaan, zet de FRDO zijn werkzaamheden voort met betrekking tot de financiering van de nul-koolstofmaatschappij (voor een samenvatting van de twee seminaries die reeds in oktober plaatsvonden, zie http://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/0510-meer-geld-voor-minder-koolstof en http://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/2310-meer-geld-voor-minder-koolstof). Begin 2018 zijn opnieuw twee seminaries gepland om de rol van de financiële sector, meer bepaald deze van de banken, asset managers en verschillende soorten beleggers te verdiepen.
Het seminarie van 18 januari legt het accent op de banken. Het bankkrediet is de belangrijkste hefboom van de Europese economie. Daarnaast zijn banken actief op de aandelen- en obligatiemarkt, met name via impactinvesteringen en groene obligaties. Zowel de banksector als de NGO’s die actief zijn op het gebied van duurzame financiering, identificeren een reeks wettelijke of structurele hindernissen die moeten worden overwonnen om financiën in dienst te stellen van de transitie naar nul-koolstof.

AGENDA
09 :00u Inleiding – Magda AELVOET, voorzitster van de FRDO
09 :05u Duurzame en groene financiering : een verkenning van nieuwe markten – Marie-Denise ZACHARY, Nationale Bank van België
09 :25u Hoe dragen de banken bij tot de koolstofvrije transitie in België ? Presentaties door de banken ING, KBC en TRIODOS
10 :00u Groene leningen en kapitalisatievereisten van de banken – Mireille MARTINI, Finance Watch
10:15u Hoe de betrokkenheid van banken bij koolstofvrije investeringen vergroten ? – Tom VAN DEN BERGHE, Febelfin
10 :30u Vragen en antwoorden
10 :45u Koffie
11 :05u Banken en klimaatfinanciering : voer voor discussie ? – Myriam Vander Stichele, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Amsterdam)
11 :20u Een divers bankenlandschap, een troef voor transitie ? – Bernard BAYOT, Financité
11:35u Panel van de sprekers
12:05u Vragen en antwoorden
12 :25u Conclusies van het seminarie – Marc DEPOORTERE, secretariaat van de FRDO
12 :30u Lunch

Het seminarie van 1 februari onderzoekt deze vragen verder, maar met een focus op institutionele beleggers en de investering van huishoudelijke spaartegoeden.
Het voorlopige programma van het tweede seminarie zal binnenkort gepubliceerd worden op onze website en overgemaakt worden per mail.
Er is vertaling voorzien.
We waarderen het vanzelfsprekend als u deze uitnodiging overmaakt aan andere mogelijke geïnteresseerden.
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk :

Voor het seminarie van 18 januari via de link: http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/759/ .

Voor het seminarie van 1 februari via de link http: http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/760/ .

Indien u inhoudelijke vragen heeft, kan u terecht bij Nathalie Boucquey (Nathalie.Boucquey@frdo-cfdd.be – 02/743 31 51). Voor logistieke vragen kan u terecht bij Korneel Ampe (Korneel.Ampe@frdo-cfdd.be – 02/743 31 50).
Wij hopen u te mogen verwelkomen!

Naam van de organisator
FRDO-CFDD
Categorie organisator
Overheidsdienst
Contactpersoon (openbaar)
Nathalie Boucquey
Plaats
Brussel 1000
Belgium
Toegankelijk voor gehandicapten
No

Location Map