Languages

Logo van het agentschap Onroerend Erfgoed

SDG's en erfgoed

Engagement

Deel dit met

Starting
01 January 2015 (All day)
Ending
31 December 2021 (All day)
Korte omschrijving

Het implementeren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) in Vlaanderen vraagt duidelijke beleidskeuzes en concrete acties. Het agentschap Onroerend Erfgoed draagt bij aan de realisatie van de mondiale doelstelling over erfgoed (target 11.4: De inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen).

Daarnaast integreert het ook andere SDG’s in de werking. Het agentschap biedt daarmee een antwoord op de uitdagingen uit Strategie 21, de Europese Erfgoedstrategie voor de 21-ste eeuw van de Raad van Europa.

Omschrijving

Het agentschap Onroerend Erfgoed kiest hiervoor omdat het erfgoed op zich als een duurzaam thema beschouwt en het erfgoed op een duurzame manier wil doorgeven aan toekomstige generaties. Het agentschap zoekt naar creatieve oplossingen die het behoud van erfgoedwaarden verzoent met duurzame ontwikkelingsdoelstellingen door:
•verder in te zetten op het waarderen, in stand houden en duurzaam gebruiken van het onroerend erfgoed
•bij te dragen aan gebruik en hergebruik van erfgoed, erfgoedelementen en historische materialen, en ook aan verantwoorde recyclage van materialen (circulaire economie)
•verder in te zetten op een betere energie-efficiëntie van het onroerend erfgoed
•de verbondenheid van burgers met de culturele rijkdom en diversiteit in hun omgeving te versterken.

Deze principes worden niet alleen doorvertaald in de dagelijkse werking van het agentschap maar ook in onze publicaties, meer bepaald in onze handleidingen en afwegingskaders over o.a. energiezuinige maatregelen, herbestemming en duurzaam erfgoedbeheer. Goede voorbeelden zijn terug te vinden in de portfolio.

De administrateur-generaal verwoordde het onlangs zo: Samen, duurzaam en flexibel.

Publicaties gelinkt aan SDG’s en erfgoed:
•Onderzoeksrapport ‘Kader en methode voor de inventarisatie van de historische dorpskernen’
•Afwegingskader ‘Zonne-energie in een erfgoedcontext’
•Onderzoeksrapport ‘Energiezuinige maatregelen in monumenten met woonfunctie’
•Afwegingskader voor het plaatsen van dakisolatie bij beschermd erfgoed
•Handleiding ‘Gebouwde Histories . Handleiding voor bouwhistorisch onderzoek’
•Afwegingskader over historisch schrijnwerk
•Onderzoeksrapport ‘Onderzoek naar betrouwbare instrumenten voor het evalueren van de sterkte van historisch waardevol bouwhout’
•Handleiding ‘Naar een toekomst op maat. Het herbestemmen van een historisch waardevolle hoeve’
•Afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed
•Handleiding ‘Het gebruik van laseraltimetrische gegevens en het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen’
•Handleiding ‘Dendrochronologie en erfgoedonderzoek’
•‘Handleiding voor het beheer van historische dreven en wegbeplantingen’
•Afwegingskader ‘Behoud kasseiwegen versus verbetering rijcomfort’
•Handleiding ‘Assessment: een handleiding voor een archeoloog’
•Handleiding ‘Methodologie voor het beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen’
•Handboek ‘Verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid’
•Handleiding ‘Eerst onderzoek, dan herbestemmen. Een herbestemmingsonderzoek, hoe doe je dat?’
•Handleiding ‘Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde’.

Naam van de organisator
Onroerend Erfgoed
Categorie organisator
Overheidsdienst
Contactpersoon (openbaar)
Team Communicatie
Plaats
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
Brussel 1000
Belgium
Toegankelijk voor gehandicapten
Yes

Location Map