Languages

VOKA Charter Duurzaam Ondernemen

Deel dit met

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) geeft ondernemingen de mogelijkheid duurzaam ondernemen concreet vorm te geven.

Het Charter werd ontwikkeld voor elke onderneming, eender uit welke sector en van verschillende grootte. Dankzij het VCDO kan de onderneming op eigen maat via een actieplan resultaatgericht en continu optimaliserend aan duurzaam ondernemen werken. De deelnemer legt op het einde van het jaar zijn realisaties voor aan een team van onafhankelijke deskundigen en ontvangt na een positieve evaluatie het VCDO.

De Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen hiervoor het universeel kader. Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling is niet alleen ambitieus maar ook grensverleggend: de niet te onderschatten rol van het bedrijfsleven wordt ernstig genomen. De SDGs zijn perfect bruikbaar als kritisch reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën en businessmodellen. Is onze bedrijfsvoering deel van het probleem of deel van de oplossing? En hoe sluit ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan bij deze nieuwe duurzame ontwikkelingsagenda?

Elke onderneming die het Voka Charter Duurzaam Ondernemen onderschrijft, verbindt er zich toe om:

  • Duurzaam ondernemen op een proactieve manier te integreren in het bedrijfsbeleid
  • Doelstellingen en concrete acties te formuleren passend binnen de SDGs van de Verenigde Naties
  • Te rapporteren over de geboekte resultaten aan de evaluatiecommissie
  • Extern te communiceren over de uitgevoerde acties
  • Continu te werken aan de conformiteit met de sociale, welzijns- en milieuwetgeving

Wie kan deelnemen?

Elke Vlaamse onderneming of organisatie kan zich kandidaat stellen voor deelname, ongeacht grootte van de onderneming, aantal werknemers of aard van de activiteit. De enige voorwaarde is het engagement om te voldoen aan de sociale, welzijns- en milieuwetgeving en het opmaken en realiseren van een actieplan.

Evaluatiecommissie

De beoordeling van de deelnemende bedrijven gebeurt door een Evaluatiecommissie, geleid door een onafhankelijk voorzitter en samengesteld uit onafhankelijke experten en vertegenwoordigers van diverse overheidsdiensten, organisaties en de bedrijfswereld. Deze Evaluatiecommissie stelt zich niet op als "inspectiedienst," maar werkt constructief samen met de bedrijven. De leden van de Evaluatiecommissie verbinden er zich toe om alle informatie die door de bedrijven wordt verstrekt vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend te gebruiken voor de evaluatie.

 

Bijkomende inlichtingen? Neem contact op met de lokale Voka – Kamer van Koophandel:

 

Meer informatie:

SDGs en bedrijfsdoelstellingen (in het Nederlands).

Infofiche Voka Charter Duurzaam Ondernemen (in het Nederlands).

Voka Charter Duurzaam Ondernemen (in het Nederlands).