Languages

Verslag van het 1ste Peer Learning Platform (ESDN)

Deel dit met

Op 13 oktober organiseerde het European Sustainable Development Network (ESDN), in samenwerking met het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), een Peer Learning Platform. Het thema van deze samenkomst: “Policy coherence and cooperation for the 2030 Agenda and SDGs implementation”.

Dit eerste ESDN Peer Learning Platform werd georganiseerd om verschillende belanghebbenden van verschillende Europese landen (beleidsmakers, experten,…) een kans te geven hun ervaringen uit te wisselen en zo te leren van anderen in het implementeren van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en de SDGs.

Er werden drie sleutelobjectieven vastgesteld:

  • Uitwisselen en bespreken van behoeften van nationale beleidsmakers met betrekking tot de implementatie van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling;
  • Uitwisselen van ervaringen en perspectieven over hoe beleid en processen ontworpen moeten worden, en hoe deze te koppelen aan nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling;
  • De ESDN Peer learning aanpak testen

In totaal namen 35 personen, uit 16 landen, deel aan deze Peer Learning. Na de ‘Orientation Session’ waren er vier sessies:

1. Ervaringen en getrokken lessen van de HLPF National Voluntary Reviews in 2016

2. Beleidscoherentie - Hoe 'silo-denken' overwinnen bij de implementering van Agenda 2030 en de SDGs

3. Hoe een goede samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus (EU, lidstaten, sub-nationaal niveau) ontwerpen?

4. Hoe deze ideeën meebrengen naar huis? 

 

Een uitgebreider verslag en de uitkomsten van bovenstaande sessie kan u terugvinden in dit document (Engels).