Languages

SDG 10 in de Metro: “ Als de inkomensongelijkheid niet kleiner wordt, kunnen we armoede niet bestrijden”

Deel dit met

Deze dinsdag buigt Metro zich over SDG 10 ‘ongelijkheid verminderen’. 17 weken lang vind je voor één van de SDGs de meest recente cijfers, een kort gesprek met een expert en enkele vernieuwende initiatieven, samengevat op één bladzijde in de bijlage Metro Green.

Inkomensongelijkheid in de wereld

In 2000, bij de deadline van de milleniumdoelstellingen, verklaarden politici de strijd tegen armoede een groot succes. Het aantal mensen die in extreme armoede leven is met de helft gedaald. Een belangrijke kanttekening: de inkomensongelijkheid, daarentegen, neemt elk jaar in de meeste landen toe.

In 2017 kwam 81 % van de nieuwe gecreëerde rijkdom in handen van de rijkste 1 % van de bevolking. De 50 % armsten kregen niets. In de Metro waarschuwt Maaike Vanmeerhaege van Oxfam, dat we de strijd tegen armoede zullen verliezen als de inkomensongelijkheid blijft groeien.

“Inkomensongelijkheid moet worden aangepakt willen we armoede terugdringen. Als die kloof niet kleiner wordt, zullen er in 2030 minstens 200 miljoen mensen in extreme armoede blijven leven.” aldus Maaike Vanmeerhaege.

De situatie in België

België scoort beter dan de meeste landen op het vlak van inkomensongelijkheid, maar ze is er wel. Onze globale cijfers zijn stabiel, maar als je bepaalde bevolkingsgroepen onder de loep neemt, zijn er sterke verschillen. Vooral laaggeschoolden hebben het moeilijk. Het nettoloon van de armste Belgen ligt vier keer lager dan dat van de rijkste 20 %.

Hoewel je inkomensongelijkheid op een andere manier moet bestrijden dan armoede, beïnvloeden ze elkaar wel.

“Inkomensongelijkheid zorgt er ook voor dat mensen moeilijker toegang krijgen tot bepaalde rechten zoals huisvesting en onderwijs. Ook kunnen deze mensen hun rechten moeilijker claimen.” zegt Henk Van Hootegem van Steunpunt Vlaanderen.

Lees het volledige artikel in de krant Metro en ontdekt wat jij kan doen om ongelijkheid te verminderen. Deel je verhalen op facebook of twitter met de hashtag #MetroSDG.