Languages

Entreprises et Biodiversité - Bedrijven en Biodiversiteit

La biodiversité, un atout pour votre entreprise ! - Biodiversiteit, een meerwaarde voor jouw bedrijf !

Event

Deel dit met

Starting
21 March 2019 08:30
Ending
21 March 2019 16:30
Korte omschrijving

Kom een demonstratie bijwonen van BiodiversiTree, van concrete acties van Belgische bedrijven ten gunste van de biodiversiteit en van de lancering van het Nationaal Platform "Business and Biodiversity". Hoofddoel van dit platform is de stakeholders uit het bedrijfsleven samen te brengen en informatie uit te wisselen over wenselijke of reeds ondernomen acties/ontwikkelingen om de biodiversiteit en ecosysteemdiensten in stand te houden.

Maak van de gelegenheid gebruik om uw ervaringen te delen met andere ondernemers en biodiversiteitsexperts.

Dit evenement is een gezamenlijk initiatief van de federale en regionale overheden. De ministers van Leefmilieu of hun vertegenwoordigers zullen aanwezig zijn.

Omschrijving

Iedereen speelt een rol in het behoud van de biodiversiteit: overheden, burgers maar ook ... bedrijven. Vandaag de dag beschikken bedrijven over steeds meer middelen om acties ten gunste van de biodiversiteit te ondernemen. Hoe? Kom het ontdekken op 21 maart, tijdens de conferentie die de FOD Volksgezondheid samen met zijn regionale partners organiseert in het kader van de Week van de Biodiversiteit.

Bedrijven ondernemen actie

Op 21 maart, de eerste dag van de lente, lanceren de federale staat en de gewesten BiodiversiTree. Deze gratis online tool is ontworpen om bedrijven te helpen bij het kiezen van concrete projecten op 4 actieterreinen: land, infrastructuur, inkopen en processen. Verschillende bedrijven zijn reeds actief in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Gewest. Niet minder dan 8 bedrijfsleiders, afkomstig uit elk van deze regio's zullen komen uitleggen hoe zij hebben gehandeld.

Engagement op alle niveaus

Ook de gewestelijke en federale overheden zullen hun initiatieven voorstellen: veldprojecten, instrumenten voor milieuevaluatie en communicatiecampagnes zoals #BeBiodiversity (www.bebiodiversity.be). Tot slot zullen de 4 milieuadministraties, bedrijfsfederaties (VBO, BECI, VOKA, UWE) en de belangrijkste natuurbeschermingsorganisaties van het land (Natuurpunt en Natagora) het Nationaal Platform “Business and Biodiversity” lanceren.

De ministers bevoegd voor het milieu of hun vertegenwoordigers in de federale regering en in de verschillende gewesten zullen aan het evenement deelnemen.

De conferentie "Biodiversiteit, een meerwaarde voor uw bedrijf!" is een partnerschap tussen de federale overheid en de gewesten. Dit evenement wordt georganiseerd in het kader van de Biodiversiteitsweek. Van 18 tot 22 maart worden door lokale belanghebbenden of overheden in het hele land activiteiten voorgesteld om een beter inzicht te geven in de interactie tussen de natuur en haar leefomgeving en om acties te bepalen om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan.

Geïnteresseerd? ? Iedereen kan zich inschrijven tot 15 maart via :
https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/f?p=FORMS_EXT:8000:8267078074483

Het programma is beschikbaar via de volgende link :
https://www.health.belgium.be/nl/news/biodiversiteit-een-meerwaarde-voor...

Simultane vertaling in het Frans en Nederlands is gepland.

Naam van de organisator
L'Etat Fédéral et les Régions - Federale en Regionale Overheden
Categorie organisator
Overheidsdienst
Contactpersoon (openbaar)
Bebiodiversity
Plaats
Salle Pacheco, de la Tour des Finances - Pachecozaal, in Financietoren
Boulevard Pacheco, 13 - Pachecolaan, 13
Bruxelles - Brussel 1000
Belgium
Toegankelijk voor gehandicapten
No

Location Map