Languages

UWE

Share this on

Union Wallonne des Entreprises (UWE)

De Union Wallonne des Entreprises (UWE) is de koepelorganisatie voor particuliere werkgevers. UWE zet zich in voor de welvaart van Wallonië en de ontwikkeling van competitieve en duurzame ondernemingen. Een goede implementatie van SDG’s in de bedrijfswereld spelen hierbij een belangrijke rol. UWE is ervan overtuigd dat economische welvaart hand in hand kan gaan met sociale gelijkheid én zonder dat onze biodiversiteit erbij inboet. Elk waals bedrijf kan op zijn manier bijdragen aan een meer duurzame samenleving.

Om alle spelers in de particuliere bedrijfswereld (bedrijven, sectorfederaties, concurrentieclusters etc.) te bereiken, promoot UWE duurzame bedrijfsinitiatieven en projecten rond circulaire economie en gaat ze unieke partnerschappen aan met partners die op hun beurt duurzame initiatieven. De bedoeling van ons project is dan ook om onrechtstreeks tal van andere projecten te initiëren!

UWE vertaalt samen met de Service Public de Wallonie de SDG’s naar de bedrijfscontext in een catalogus met concrete acties en initiatieven. Daarnaast kunnen bedrijven workshops bijwonen waarin ze in 90 minuten wegwijs worden gemaakt in het ABC van de SDG’s. Ook intern doet UWE inspanningen zodat haar medewerkers de SDG’s beter kunnen meenemen in hun strategie en werking.

Tot slot werkt UWE nauw samen met Wallonië om belangrijke knelpunten in een aantal bedrijven vooraf te kunnen diagnosticeren en hen te sensibiliseren om acties te lanceren die bijdragen tot de SDG’s.