Languages

Stad Harelbeke

Share this on

Harelbeke is een kleine stad in Zuid-West-Vlaanderen met bijna 30.000 inwoners. Hoewel we geen wereldstad zijn, kijken we met een ambitieuze blik naar de toekomst, en profileert Harelbeke zich sinds kort als “Oarelbeke Weireldstad”. De term werd opgepikt vanuit de Harelbeekse jongeren die het begrip al langer op social media gebruiken om aan te geven dat het goed leven is in Harelbeke. Samen met al onze burgers bouwen we verder aan een actieve en (h)eerlijke stad.

Weireldstad verwijst ook naar het feit dat onze blik verder gaat dan enkel de stadsgrenzen. Samen met onze partnerstad in het Zuiden, Eenhana (Namibië) maken we de duurzame ontwikkelings-doelstellingen waar. Daarnaast nemen we ook binnen ons netwerk van collegabesturen en partnerorganisaties het voortouw om de SDGs in de werking te integreren.

Eind 2019 werd Harelbeke door de pilootbesturen van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) verkozen tot Strafste SDG-gemeente omwille van de verankering van de SDGs in het strategisch meerjarenplan van de stad en de actieve communicatie over de SDGs naar burgers. De verkiezing tot SDG Voice 2020 is een bekroning van het al geleverde werk en een nieuwe impuls om de SDGs verder uit te dragen in Oarelbeke Weireldstad, en ver daarbuiten.