Languages

Port of Antwerp

Share this on

Port of Antwerp

Port of Antwerp wil een thuishaven voor een duurzame toekomst zijn. Met deze missie in het achterhoofd kan Port of Antwerp inspelen op de snel evoluerende maritieme markt en de toon zetten als duurzame wereldhaven. De nadruk ligt daarbij o.a. op samenwerking, innovatie en digitalisering en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Sinds 2018 zijn duurzame groei, mobiliteit, transitie, safety & security, en operational excellence voor de haven prioriteit.

De topjaren 2018 en 2019 bevestigen de positie van Port of Antwerp als wereldhaven en onze bijdrage aan tewerkstelling en welvaart in Vlaanderen. Even belangrijk is dat de haven die groei realiseert op een maatschappelijk verantwoorde manier. Ze stelt haar economische positie veilig, maar niet zonder haar verantwoordelijkheid te nemen voor het milieu en het klimaat, zorg te dragen voor haar medewerkers en de omwonenden, en bij te dragen aan een meer rechtvaardige wereld. Door intensief samen te werken – met ondernemingen, de overheid, de lokale gemeenschappen, kennisinstellingen, ngo’s – bouwt Port of Antwerp verder aan een duurzaam havenplatform dat met beide voeten in de maatschappij staat.

Voor Port of Antwerp zijn de SDG’s een belangrijke leidraad. Dat een wereldhaven de SDG’s centraal stelt, is een sterk signaal naar haar eigen klanten, maar ook naar concurrenten, beleidsmakers en het ruimere publiek. Als SDG Voice zal Port of Antwerp niet enkel communiceren over eigen initiatieven, maar roepen ze hun netwerk ook op om samen actie te ondernemen. Deze acties zijn erg divers. Allerlei thema’s zoals digitalisering, energietransitie, veiligheid en gezondheid en  circulaire economie komen aanbod.