Languages

Meer info

Deel dit met

Wil je actie ondernemen om de duurzameontwikkelingsdoelstellingen te implementeren? Ben je op zoek naar handleidingen, informatiemateriaal, leermiddelen of evaluatieschema's? Of is er een bijzonder relevante tool die nog niet in de inventaris is opgenomen waarover je ons wil vertellen?

In deze rubriek vind je verwijzingen naar meer dan honderd tools. Het kan daarbij gaan om de uitdagingen van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable Development Goals) te begrijpen, ze te implementeren, te beoordelen in hoeverre je organisatie deze doelstellingen heeft bereikt of erover te communiceren.

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) en zijn partners in dit project, IDEA Consult en Route 2030, hebben een selectie gemaakt op basis van de volgende criteria:

 • de tools moeten in België kunnen worden toegepast;
 • ze moeten afkomstig zijn van officiële en erkende – institutionele, publieke of private – organisaties;
 • ze moeten kwalitatief zijn;
 • ze mogen niet enkel dienen voor commerciële doeleinden.

Je kan gericht naar deze tools zoeken via:

 • de taal van de tool: Nederlands, Frans Engels of Duits;
 • de eindgebruiker: Individuele burger, Onderwijsinstelling, Onderneming, Vrijwilligerssector, Overheidsdienst;
 • het niveau: Beginner of Expert;
 • het doel van de tool: Ontdekken, Implementeren, Communiceren, Evalueren;
 • en tot slot de eventuele kosten: Gratis of Betalend.

 

Elke tool wordt voorgesteld als fiche met een schat aan informatie: de bron, de auteur, de beschrijving, het medium, de leeftijd van het doelpubliek, de SDG's waarnaar hij expliciet of impliciet verwijst en of hij al dan niet rekening houdt met het “leave no one behind”-principe.

Het “leave no one behind”-principe

Om het “leave no one behind”-principe te begrijpen in de context van een database van SDG-tools, hebben we geprobeerd om na te gaan of het aan drie subvragen beantwoordt:

 • Besteedt de tool bijzondere aandacht aan kwetsbare groepen?
 • Besteedt de tool bijzondere aandacht aan solidariteit tussen generaties?
 • Besteedt de tool bijzondere aandacht aan internationale solidariteit?

Op de fiche over elke tool vind je dus voor elk aspect de vermelding:

 • Expliciet;
 • Impliciet;
 • Neen;
 • Is niet gecontroleerd.

Het opbouwen van deze database met SDG-tools vereiste uitgebreid onderzoeks- en selectiewerk van IDEA Consult en Route 2030, die ook aanbevelingen deden aan het FIDO om de lacunes op te vullen. U kunt hun eindrapport bekijken.

Hoe deze database up-to-date houden en verder ontwikkelen?

Als je een SDG-tool kent die in deze databank zou moeten worden opgenomen, kan je het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling hiervan op de hoogte brengen. Het FIDO zal dan nagaan of aan de kwalitatieve criteria is voldaan alvorens een nieuwe fiche aan te maken.

Als een link niet meer werkt of een tool niet meer beschikbaar is, kan je dit ook laten weten aan het FIDO.

Aarzel niet om contact op te nemen met info@sdgs.be