Languages

programma SDG Forum 2022

Share this on

Voormiddag - plenair                                                                                                           

08:15          Onthaal
08:50   Verwelkoming  - Ariane Giraneza
     
09:00   Keynote 
   

Guillaume LaFortune
Vice-president SDSN Paris

 

09:30   Presentatie - SDG Barometer 2022
   

- Luc Van Liedekerke (Universiteit Antwerpen)
- Sabrina (Perspective 2030)

10:00   Introductie tot de "Voluntary National Review (VNR)"

10:15

 

 

Koffiepauze
     
10:45   Workshops - reeks 1
   

Sessie 1 - Dialoog: Bijdrage werkgevers aan de VNR (NL/FR) - Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)
In het kader van de 2030 Agenda is er afgesproken dat alle landen op vrijwillige basis tussentijds zullen rapporteren aan de Verenigde Naties (VN) over de voortgang van de uitvoering van de Sustainable Development Goals (SDGs) in hun land. België deed dat in 2017 voor een eerste keer en dit jaar werd beslist om dit in 2023 voor een tweede keer een Nationaal Vrijwillig Rapport te presenteren aan het High-Level Political Forum (HLPF) van de VN . Ook stakeholders zullen per stakeholdergroep in het kader van de 2de Belgische NVR hun bijdrage kunnen leveren aan deze Vrijwillig Nationaal Rapport (VNR). De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) organiseert per stakeholdergroep een werkgroepsessie om die bijdragen mee vorm te geven.

Sessie 2 - Halfweg 2030: Time to raise the bar (NL) - CIFAL Flanders
Met het SDG-spel leer je deze doelen te gebruiken als brainstormtool. Een handige leidraad om oplossingen te bedenken die de wereld letterlijk een betere plek maken. Na 3 uur spelen ben je niet alleen bekend met de verschillende SDG's, maar zit je ook vol inspiratie over hoe je met jouw werk de wereld een betere plek kunt maken voor je kleinkinderen.

Sessie 3 - Dialoog: bijdrage NGO's aan de VNR - Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)
In het kader van de 2030 Agenda is er afgesproken dat alle landen op vrijwillige basis tussentijds zullen rapporteren aan de Verenigde Naties (VN) over de voortgang van de uitvoering van de Sustainable Development Goals (SDGs) in hun land. België deed dat in 2017 voor een eerste keer en dit jaar werd beslist om dit in 2023 voor een tweede keer een Nationaal Vrijwillig Rapport te presenteren aan het High-Level Political Forum (HLPF) van de VN . Ook stakeholders zullen per stakeholdergroep in het kader van de 2de Belgische NVR hun bijdrage kunnen leveren aan deze Vrijwillig Nationaal Rapport (VNR). De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) organiseert per stakeholdergroep een werkgroepsessie om die bijdragen mee vorm te geven.

Sessie 4 - Changing education in finance is key to fund the SDGs (Engels) - The Foundation for Future Generations
The role of finance in funding the SDGs is critical. In addition to public finance, the need to help channel private financial resources towards achieving the 2030 Agenda is a huge challenge. There is a need to properly train leaders and stakeholders in different areas of the financial sector, to better understand current unsustainable trends and how to integrate sustainability principles into their decisions and into the financial products they help develop, rate, distribute or buy. This need is currently a grossly underestimated issue in Belgium. Initiatives to properly teach sustainable finance are scarce in Belgium, whether they are aimed at students in economics, finance and entrepreneurship courses, or whether they contribute to educating current finance leaders through continuing or lifelong learning about key sustainability issues in their work. This session will address the theme of adapting finance education to current needs, at the hand of the main lessons learned from an innovative and unique experiment, the SuFi Master Class, recently launched in 2021 by ICHEC Brussels Management School, UNamur and ULB.

Sessie 5 - Decolonizing History Education (NL/FR/EN) - Enabel
In het academiejaar 2021-2022 vonden twee uitwisselingen plaats tussen 5 Vlaamse en 5 Oegandese lerarenopleiders geschiedenis, één in België en één in Oeganda. Het doel was om te leren van elkaar, ervaringen uit te delen en samen een kritische lessenreeks te ontwikkelen over het koloniaal verleden. Deze uitwisseling werd gevolgd door een filmploeg en resulteerde in een documentaire. Na vertoning van de eerste aflevering van 20 minuten volgt een debat geleid door twee deelnemers van deze ervaring rond dekolonisering van het (geschiedenis)onderwijs. We delen ook onze eigen lessons learned over het dekoloniseren van een peer-learning proces.

Sessie 6 -  EMAS draagt bij aan 12 SDG's (NL/FR) - GT EMAS Belge
Door een milieubeheersysteem (EMS) op te zetten en een actieplan uit te voeren om het water- en energieverbruik te verminderen en regenwater op te vangen voor adequaat gebruik, leveren organisaties die deelnemen aan EMAS een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van SDG's 6 en 7. Daarnaast wordt in een EMS rekening gehouden met de volgende aspecten:SDG's 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 en 17. Hoe deelnemen aan de verwezenlijking van de SDG's door deel te nemen aan EMAS? Na een inleidende presentatie zal het panel, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties, vragen van de moderator en het publiek beantwoorden !

Sessie 7 - De drempels en drijfveren voor verduurzaming van 500 Vlaamse bedrijven (NL/FR) - The Ecological Enterpreneur
We vertalen ons onderzoek naar een interactieve sessie met antwoord-en vraagstelling, zodat bedrijven zichzelf onmiddellijk kunnen plaatsen binnen het kader van de huidige markt. Door te vertrekken uit “drijfveren” naar “drempels” naar “effectieve stappen”, bieden we concrete acties ter verduurzaming. Tegelijkertijd krijgt iedereen een samenvatting van het rapport, hetgeen intern gebruikt kan worden ter verdeling, en de discussie omtrent duurzaamheid te verhogen.

Sessie 8 -  De SDG’s motiveren medewerkers: de case van Provincie Antwerpen (NL)
In organisatie die met de SDG’s aan de slag gaan, kan dat leiden tot gemotiveerde medewerkers die nog beter samenwerken. In de workshop delen we de ervaringen van de provincie Antwerpen. Hoe integreren we de SDG’s in onze werking, hoe kan inzetten op de SDG’s medewerkers motiveren en tot samenwerking bewegen?

Sessie 9 - Leerecosystemen om bij te dragen aan de transitie (NL) - Afdeling ESF en duurzaam ondernemen (Vlaamse Overheid)
Onze veranderende wereld stelt ons in een steeds sneller tempo voor complexe uitdagingen en vraagt dat we evolueren naar een echte lerende samenleving die mensen en lokale gemeenschappen veerkrachtig maakt. Lokale en regionale leerecosystemen kunnen een hefboom zijn in de transitie naar een duurzame en leefbare toekomst.

12:00  

Lunch

 

Namiddag

 

 

13:45   Workshops - reeks 2
   

Sessie 1 - Bijdrage wetenschap en onderzoek aan de VNR (NL/FR) - Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)
In het kader van de 2030 Agenda is er afgesproken dat alle landen op vrijwillige basis tussentijds zullen rapporteren aan de Verenigde Naties (VN) over de voortgang van de uitvoering van de Sustainable Development Goals (SDGs) in hun land. België deed dat in 2017 voor een eerste keer en dit jaar werd beslist om dit in 2023 voor een tweede keer een Nationaal Vrijwillig Rapport te presenteren aan het High-Level Political Forum (HLPF) van de VN . Ook stakeholders zullen per stakeholdergroep in het kader van de 2de Belgische NVR hun bijdrage kunnen leveren aan deze Vrijwillig Nationaal Rapport (VNR). De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) organiseert per stakeholdergroep een werkgroepsessie om die bijdragen mee vorm te geven.

Sessie 2 - de SDG's en de handicapsituatie (NL/FR) - Belgian Disability Forum
Uit 2 of 3 van de 7 door het BDF geproduceerde cartoons "SDG en handicap" zullen de deelnemers worden uitgenodigd om met 2 of 3 getuigen in interactie te treden over het thema van de plaats van mensen met een handicap in duurzame ontwikkeling.

Sessie 3 - Dialoog: bijdrage inclusieve samenleving aan de VNR (NL/FR) - Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)
In het kader van de 2030 Agenda is er afgesproken dat alle landen op vrijwillige basis tussentijds zullen rapporteren aan de Verenigde Naties (VN) over de voortgang van de uitvoering van de Sustainable Development Goals (SDGs) in hun land. België deed dat in 2017 voor een eerste keer en dit jaar werd beslist om dit in 2023 voor een tweede keer een Nationaal Vrijwillig Rapport te presenteren aan het High-Level Political Forum (HLPF) van de VN . Ook stakeholders zullen per stakeholdergroep in het kader van de 2de Belgische NVR hun bijdrage kunnen leveren aan deze Vrijwillig Nationaal Rapport (VNR). De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) organiseert per stakeholdergroep een werkgroepsessie om die bijdragen mee vorm te geven.

Sessie 4 - Praktisch aan de slag met de SDG’s binnen jouw organisatie (NL) - VOKA
De Sustainable Development Goals zijn halverwege hun looptijd. Ze zijn niet alleen van toepassing op overheden, maar ook op burgers én op bedrijven. Tijdens deze workshop geven we je meer inzicht in hoe je praktisch aan de slag kan gaan met de SDG’s binnen jouw organisatie in een economische context en welke mooie voorbeelden er zijn om van te leren

Sessie 5 - Due Diligence: the difficult road from theory to practice - HIVA-KU Leuven & Sustenuto
Companies are increasingly expected to identify and address risks to people and the environment through due diligence. Drawing on experience from learning networks in the food and technology sector, as well as from practice-based research, this workshop looks at operational issues.

Sessie 6 - Professional human mobility enables sustainable development (FR/Engels) - Enabel
Skills and professional mobility allow individuals to improve their standard of living, and regulations and safe mobility schemes need to be in place for this to happen. Employment services need to be supported to improve the capacities of the third country nationals. Reach out services to third country nationals and culturally sensitive approached should be developed. Innovative skills and labour mobility schemes should include stronger cooperation between employment services and private sector.

Sessie 7- SDG monitoring en rapportering voor een beleid met impact (NL) - Vlaamse Vereniging Vlaamse Provincies (VVP)
Als bestuur, bedrijf of organisatie wil je niet enkel beleid of programma’s uitvoeren. Je wil ook de resultaten van je activiteiten opvolgen, en op een transparante manier aan medewerkers, burgers en/of klanten tonen wat je doet. Het kader van Agenda 2030 biedt interessante opportuniteiten op invulling te geven aan jouw monitoring en rapportering. In deze sessie verduidelijken we dit aan de hand van praktijkvoorbeelden van onder meer stad Gent, en provincie West-Vlaanderen.

Sessie 8 - Vitale Coalities (NL/EN) - Tweeperenboom 
Momenteel loopt binnen het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting een overlegproces rond duurzaamheid en armoede, in functie van zijn 10de tweejaarlijkse verslag dat in december 2019 wordt gepubliceerd. In dit overlegproces in 2018-2019 gaan mensen in armoede en hun verenigingen in dialoog met andere actoren in de strijd tegen armoede (sociale organisaties, milieuorganisaties, administraties van de verschillende overheidsniveaus, academici, …). De SDGs dienen als kader voor dit overleg, en het principe ‘To leave no one behind’ als leidraad. In de [workshop] stelt het Steunpunt – samen met een aantal deelnemers aan dit overleg (vanuit de verschillende actoren) – enkele vaststellingen en aanbevelingen voor, die het voorbije anderhalf jaar uit het overleg naar boven kwamen. De [workshop] maakt het mogelijk om het overleg – waar al heel veel en diverse actoren aan deelnemen – nog verder te uit te breiden naar andere actoren. De feedback en het discussiemateriaal zal zo dienen om de ontwerpteksten van het tweejaarlijkse Verslag verder te verrijken. Het tweejaarlijkse Verslag wordt eind december overgemaakt aan de verschillende regeringen, parlementen en hun adviesraden als bijdrage voor hun politieke debat en politieke actie in het kader van duurzaamheid en armoede.

Sessie 9 - Entreprendre durablement : les outils pour passer à l’action (FR) - UWE
Venez découvrir une liste d'outils pour passer à l'action et engager votre organisation vers un monde plus durable ! Un diagnostic ? Une certification ? Un atelier de sensibilisation ? Un catalogue d'actions et d'indicateurs? Un témoignage? Un Business Model Canva durable? Autant de portes d'entrées qu'il vous sera possible d'explorer via ce workshop. Vous verrez également comment les 17 Objectifs de Dévelopmement Durable de l'ONU (les SDGs) s'inscrivent au sein de ces outils.

Sessie 10 - Due Diligence: Ontwikkelingsfinanciering en partnerschap met de private sector. (NL/FR) -  vakbonden ACV, ACLVB en ABVV
België steunt privé-investeringen in ontwikkelingslanden. Moeten de bedrijven die van deze steun profiteren niet aan een strengere zorgvuldigheidsverplichting worden onderworpen, zodat zij werkelijk bijdragen tot de duurzame ontwikkeling doelstellingen op het gebied van waardig werk en sociale ongelijkheden ?

 

14:35   Koffiepauze
     
14:45   Workshops - reeks 3
   

Sessie 1 - Dialoog: bijdrage werknemers aan de VNR (NL/FR) - Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)
In het kader van de 2030 Agenda is er afgesproken dat alle landen op vrijwillige basis tussentijds zullen rapporteren aan de Verenigde Naties (VN) over de voortgang van de uitvoering van de Sustainable Development Goals (SDGs) in hun land. België deed dat in 2017 voor een eerste keer en dit jaar werd beslist om dit in 2023 voor een tweede keer een Nationaal Vrijwillig Rapport te presenteren aan het High-Level Political Forum (HLPF) van de VN . Ook stakeholders zullen per stakeholdergroep in het kader van de 2de Belgische NVR hun bijdrage kunnen leveren aan deze Vrijwillig Nationaal Rapport (VNR). De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) organiseert per stakeholdergroep een werkgroepsessie om die bijdragen mee vorm te geven.

Sessie 2 - SDG Game: brainstorming with the SDGs (NL/FR/Engels) - The Forge
Met het SDG-spel leer je deze doelen te gebruiken als brainstormtool. Een handige leidraad om oplossingen te bedenken die de wereld letterlijk een betere plek maken. Na 3 uur spelen ben je niet alleen bekend met de verschillende SDG's, maar zit je ook vol inspiratie over hoe je met jouw werk de wereld een betere plek kunt maken voor je kleinkinderen.

Sessie 3 - Dialoog: vrije bijdrage aan de VNR (NL/FR) - Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)
In het kader van de 2030 Agenda is er afgesproken dat alle landen op vrijwillige basis tussentijds zullen rapporteren aan de Verenigde Naties (VN) over de voortgang van de uitvoering van de Sustainable Development Goals (SDGs) in hun land. België deed dat in 2017 voor een eerste keer en dit jaar werd beslist om dit in 2023 voor een tweede keer een Nationaal Vrijwillig Rapport te presenteren aan het High-Level Political Forum (HLPF) van de VN . Ook stakeholders zullen per stakeholdergroep in het kader van de 2de Belgische NVR hun bijdrage kunnen leveren aan deze Vrijwillig Nationaal Rapport (VNR). De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) organiseert per stakeholdergroep een werkgroepsessie om die bijdragen mee vorm te geven.

Sessie 4 - SDG monitor voor lokale besturen (NL) - IDEA Consult
Lokale besturen staan helemaal vooraan als het aankomt op de realisatie van de SDG’s: vertalen van internationale principes naar het dagdagelijkse leven van inwoners gebeurt nu eenmaal op lokaal niveau. Maar hoe kan een lokaal bestuur weten dat ze goed bezig zijn, waar is bijsturing nodig en op welke SDG scoren ze nu het best of net het slechtst? De SDG Monitor biedt een overzicht gebaseerd op beschikbare data voor alle lokale besturen waardoor vergelijking tussen lokale besturen ook een mogelijkheid wordt. In 2022 wordt de SDG Monitor vernieuwd en verder aangevuld, het SDG Forum is een uitgelezen moment om deze nieuwe SDG Monitor voor te stellen en – op Vlaams niveau – te kijken waar de lokale besturen nog een tandje moeten bijsteken.

Sessie 5 - Is something wrong with the SDGs (EN) - UNA Belgium (VVN + APNU)
Although the SDGs has been approved in 2015 by all 193 UN members states and are seen by an important group of policy makers and other actors in society as a fruitful framework for globalised action, criticism on the Agenda 2030 remains lively.

Sessie 6 - How do you set ambitious and realistic targets in your organisation? - TheRockGroup
Through an interactive workshop, participants learn how to set goals that are in line with the relevant themes/SDGs for the specific context of their organisation and that are both achievable and actually create a positive impact. The focus is on how sustainability professionals within their organisations can start, facilitate and renew this process of developing concrete objectives.

Sessie 7 - FAO4SDGs: a new Strategic Framework for Food and Agriculture (Engels) - UN Food and Agriculture Organisation (FAO)
The Food and Agriculture Organization to the United Nations is uniquely placed to directly contribute to the achievement of a number of SDGs organized around FAOs four aspirations (better production, better nutrition, a better environment, and a better life). The workshop will present FAOs Strategic Framework 2022-31 with the Organizations vision and work towards a sustainable and food secure world for all, in the context of the Agenda 2030 for Sustainable Development

Sessie 8 -  Naar een rechtvaardige fiscaliteit (NL/FR) - Steunpunt tot de bestrijding van armoede
In de workshop gaan we in op de aandachtspunten en pistes in functie van een rechtvaardige fiscaliteit. We baseren ons hiervoor op de analyses en aanbevelingen in de tweejaarlijkse Verslagen Duurzaamheid en armoede (2018-2019) en Solidariteit en armoede (2020-2021 ; met een specifiek hoofdstuk rond fiscaliteit), die zijn uitgewerkt in diepgaande overlegprocessen binnen het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, met mensen in armoede en hun verenigingen en netwerken, en andere actoren in de strijd tegen armoede. We laten hierbij ook een aantal deelnemers van de overlegprocessen aan het woord.

Sessie 9 - Concrete acties voor meer biodiversiteit (NL) - Natuurpunt & AB Inbev
Met de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis staan we voor twee grote uitdagingen. Zo groot dat ze de stabiliteit van onze maatschappij in gevaar brengen. De natuur biedt ons oplossingen. Natuurpunt presenteert concrete acties die kunnen zorgen voor een positieve evolutie. Samen met overheden, bedrijven en gezinnen kunnen we evolueren naar een samenleving met natuur in het hart.

16:00  

Koffiepauze

16:20   Debat: Agenda 2030 - Waar staan we?
   

Met
Prof. Dr. Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain)
Nathalia Galat (FAO Brussels)
Patricia Delbaere (Federaal Planbureau)
Peter Wollaert (Unitar/CIFAL Flanders)

16:50  

 

Afsluiting van het SDG-Forum 2022
Zakia Khattabi
Minister voor Duurzame Ontwikkeling

17:00  

Receptie

19:00   Einde