Languages

SDG 16 in de Metro: geen duurzame ontwikkeling zonder vrede

Deel dit met

17 wekenlang  vind je op dinsdag voor elke SDG de meest recente cijfers, een kort interview met een expert en enkele vernieuwende initiatieven, samengevat op één bladzijde van de bijlage Metro Green. Deze week buigt Metro zich SDG 16: “Vrede, Justitie en Sterke publieke diensten”.

Een sterke overheid voor een sterke samenleving

Onveilige levensomstandigheden zijn verwoestend voor de ontwikkeling van een regio. Ze hebben een belemmerend effect op de economische groei en veroorzaken ook langdurige lijden voor bevolking, generaties lang. De VN benadrukt met SDG 16 dan ook dat er geen duurzame ontwikkeling kan zijn zonder vrede.

Landen moeten maatregelen nemen om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen. Overheden moeten inzetten op de versterking van de rechtsstaat, het bevorderen van de mensenrechten en het bestrijden van criminaliteit.

Jaarlijks verdwijnt zo’n 1,26 triljoen dollar in het illegale circuit. Corruptie, fraude, wapenhandel, diefstal en belastingontduiking zijn de grootste boosdoeners.

Een positieve impact over landsgrenzen heen

Conflicten in verafgelegen landen hebben vaak voelbare gevolgen voor onze regio’s.

“Zo zijn Westerse landen vaak de laatste schakel in de consumptieketen”, legt Agathe Smyth van de Belgische commissie voor Justitie en Vrede uit in de Metro. Denk bijvoorbeeld aan conflicten over de winning van grondstoffen en mineralen in de DRC en Peru. Dat gaat iedereen aan, want deze mineralen zitten bijvoorbeeld in onze smartphones.

De Comissie Justitie en Vrede sensibiliseert de Belgen voor internationale problemen. “De commissie informeert burgers via het verenigingsleven, universiteiten, scholen, … en houdt pleidooien voor beleidsaanpassingen bij de wetgevende macht. “In het geval van smartphones tonen we burgers alternatieve opties zoals het kopen van een tweedehandstoestel en het bestaan van de FairPhone smartphone. Bij de wetgevende instellingen vragen we om maatregelen die de producenten meer transparentie oplegt. Met deze combinatie hopen we dat zaken geleidelijk zullen veranderen.”, benadrukt Agethe Smyth.

Ontdek het volledige interview met Agathe Smyth in de Metro en deel je  eigen ervaringen op Facebook of Twitter, met de hashtag #MetroSDG.