Languages

Nieuw verslag van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Deel dit met

 

Nieuw verslag toont dat er langdurige hervormingen nodig zijn voor het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

In september 2019 zullen de staatshoofden en regeringsleiders samenkomen bij de VN in New York om na vier jaar werken, de voortgang van hun beloften aan Agenda 2030 te evalueren . Terwijl sommige landen langzaam verder gaan met SDG- gericht beleid, ondergaan ze niet de grote transformatieve verandering die nodig is om de doelen tegen 2030 met succes te bereiken.

“Het rapport Duurzame ontwikkeling 2019 roept op tot zes belangrijke hervormingen om vaardigheden en banen, gezondheid, schone energie, biodiversiteit en landgebruik, steden en digitale technologie  in elk land aan te pakken. Alle landen hebben een grote taak voor de boeg om SDG-routekaarten en strategieën voor succes te maken "

—Jeffrey D. Sachs, directeur van het SDSN

"Er is niet veel meer over van de historische beloften die vier jaar geleden zijn gedaan. We moeten de VN-doelstellingen nieuw leven inblazen en deze omzetten in concrete maatregelen. Armoede en onrechtvaardige onderwijsmogelijkheden verdwijnen niet door grootspraak, maar alleen door actie."

—Aart De Geus, CEO van de Bertelsmann Stiftung

Belangrijkste bevindingen van het rapport Duurzame ontwikkeling 2019

Wereldlanden behalen hun slechtste prestaties op SDG 13 (Climate Action), SDG 14 (Life Under Water) en SDG 15 (Life on Land). Geen enkel land krijgt een "groene beoordeling" (de indicator van het rapport voor het behalen van een SDG) op SDG 14 (Life Under Water). De auteurs concluderen dat duurzaam landgebruik en gezonde voeding geïntegreerde landbouw-, klimaat- en gezondheidsbeleid vereisen. Nieuwe indicatoren over het trofische niveau van landen en de sluiting van de opbrengstkloof benadrukken waar energie en landbouwefficiëntie kunnen worden versterkt om duurzame voedselvoorziening te ondersteunen en tegelijkertijd negatieve milieu-, biodiversiteits- en gezondheidseffecten van diëten aan te pakken.

Landen met een hoog inkomen genereren hoge milieu- en sociaaleconomische overloopeffecten, zoals ontbossing als gevolg van de vraag naar palmolie en andere brandstofgrondstoffen, belastingparadijzen en bankgeheimen die de mogelijkheid om overheidsinkomsten te genereren ondermijnen, en tolerantie voor slechte arbeidsnormen bij internationale Supply Chains die voornamelijk armen en vrouwen schaden.

Conflicten in veel delen van de wereld blijven leiden tot kentering in de vooruitgang van de SDGs. De moderne slavernij en het aandeel wachtende gedetineerden in de gevangenis blijven hoog, vooral in landen met lage inkomens. Trends in corruptie en persvrijheid verslechteren in meer dan 50 landen die in het rapport worden behandeld, waaronder verschillende landen met een gemiddeld inkomen en een hoog inkomen. Het uitroeien van extreme armoede blijft een wereldwijde uitdaging waarbij de helft van de wereldlanden niet op schema ligt om SDG 1 (Geen armoede) te bereiken. In landen met een gemiddeld en hoog inkomen blijven de toenemende inkomensongelijkheid en de aanhoudende verschillen in toegang tot diensten en kansen per inkomen of territoriaal gebied belangrijke beleidskwesties.

De SDG-index en dashboards van 2019

De SDG-index en dashboards geeft een overzicht van de huidige prestaties en trends van landen op de 17 SDG's. Aan de top van de index van dit jaar vinden we Denemarken, Zweden en Finland, terwijl de Democratische Republiek Congo, Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek op de laatste plaats staan ​​van de 162 beoordeelde landen. Aangezien de indicatoren, gegevens en methodologie zijn herzien voor de Index 2019, zijn de ranglijsten en scores niet vergelijkbaar met de edities 2018, 2017 en 2016. Daarom betekent een wijziging in de rangorde van een land niet noodzakelijk een wijziging in de SDG-prestaties. De algemene score en rangorde van de SDG-index is gevoelig voor methodologische keuzes, waaronder de methode van aggregatie en weging. Lezers worden aangemoedigd om verder te lezen dan de samenvattende SDG-index en te kijken naar vergelijkende prestaties op doel- en indicatorniveau.

Lees het volledige rapport hier