Languages

Nederland meet de SDGs en geeft stand van zaken

Deel dit met

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in Nederland heeft een meting uitgevoerd hoe Nederland ervoor staat met de SDGs. De Verenigde Naties brachten een lijst uit met de voorlopige indicatoren om de diverse subdoelstellingen van de SDGs te meten en monitoren. Uit de meting van het CBS blijkt dat Nederland het op veel vlakken goed doet. Toch is het rapport ook kritisch en vestigt het de aandacht op die domeinen waar Nederland achterstand lijkt te hebben. Voor elke SDG zijn er zowel positieve als minder positieve punten aan te wijzen. Het beeld kan dus wisselen afhankelijk van de toegepaste indicator.

Toch maakt het CBS enkele belangrijke kanttekeningen bij dit eerste beeld. Slechts een derde van de SDG-doelindicatoren blijken direct meetbaar te zijn voor Nederland. Een aantal aanvullende en alternatieve indicatoren werden voor deze publicatie toegepast. Daarnaast is de nationale strategie van de SDGs in Nederland nog in volle ontwikkeling. Voor veel SDG (sub) doelstellingen ontbreken nog nationale ambities en doelstellingen.

In het kader van de National Voluntary Review in 2017, zal ook België een soortgelijke oefening moeten maken. Ook Nederland doet hier aan mee en heeft met dit rapport dus al een mooie voorbereiding.

Het rapport en meer informatie over de indicatoren kan u op deze link vinden.