Languages

IBR reikt Awards voor beste Belgische duurzaamheidsrapporten uit aan Cofinimmo en Port of Antwerp

Deel dit met

Op 29 november 2016 vond de 18de prijsuitreiking van de Awards for Best Belgian Sustainability Report plaats. Met de steun van onder andere het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), organiseert het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) jaarlijks dit uniek evenement. De prijsuitreiking, die dit jaar plaats vond op de maatschappelijke zetel van ING, bekroont de ondernemingen die zich op significante wijze onderscheiden door op transparante en innovatieve wijze te rapporteren over hun economische, ecologische en maatschappelijke resultaten.

Wat deze 18de editie betreft, wist Cofinimmo uit te blinken in de categorie “grote ondernemingen” dankzij een goed gestructureerd rapport met duidelijke presentatie. Het rapport van Cofinimmo werd ook geprezen voor zijn materialiteitsmatrix en grondige beschrijving van de stakeholdersdialoog. Verder werd hun blijvende inzet voor het verkrijgen van externe zekerheid ook enorm gewaardeerd door de juryleden.

Port of Antwerp wint ook een Award in de categorie "andere organisaties" met zijn indrukwekkend rapport over de havensector en zijn transparant communicatieproces. Andere elementen die door de jury op prijs werden gesteld, zijn de definitie van de materialiteitsmatrix van zijn rapport, gebaseerd op het beroemd beginsel “what matters, where it matters”, of in het Nederlands “hetgeen belangrijk is, daar waar het belangrijk is”, alsook de talrijke verwijzingen naar onafhankelijke analyses van specifieke indicatoren.

Editie 2016 legt de focus op de door de Verenigde Naties aangenomen Sustainable Developement Goals (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen)

Dit jaar werd de focus van de Award gelegd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zoals eind 2015 geformuleerd door de Verenigde Naties. Dat actieplan voor de mensheid, de planeet en de welvaart wil de wereldvrede versterken en ieders vrijheid garanderen tegen 2030.

Op basis van de 17 door de Verenigde Naties geformuleerde doelstellingen, hebben de deelnemende organisaties een aantal hiervan beklemtoond:

  • hun inzet voor duurzame consumptie en productie versterken;
  • de impact van hun activiteiten op het klimaat verminderen;
  • zorgen voor fatsoenlijk werk, alsook de economische groei, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en het welzijn voor iedereen bevorderen.

De Minister van Duurzame Ontwikkeling, Marie-Christine MARGHEM, juicht het toe dat deze 18de editie de klemtoon heeft gelegd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. “Deze 17 doelstellingen vallen onder de verantwoordelijkheid van elkeen. De duurzaamheidsrapporten zijn een uitstekende gelegenheid om aan te tonen hoe een organisatie een bijdrage kan leveren aan de samenleving door middel van haar activiteiten. De keuze van dit jaar toont de diversiteit van de deelnemende ondernemingen.”