Languages

HOE MILIEUVRIENDELIJK IS HET WAGENPARK VAN DE FOD’s?

Deel dit met

In mei 2017 werd de nieuwe omzendbrief 307sexies betreffende de aankoop van voertuigen gepubliceerd onder de regering-Michel. Met deze nieuwe omzendbrief geeft de regering uiting aan de wens van een groener wagenpark voor de verschillende Federale Overheidsdiensten (FOD’s). 

Welke doelstellingen moeten de FOD's bereiken? 

De overheid heeft quota ingevoerd voor het percentage aan te kopen groene wagens (elektrische, plug-in hybride, CNG) en voor het percentage voertuigen met een ecoscore > 75. 

Meer concreet is de doelstelling van de FOD’s om, voor wagenparken van 20 of meer voertuigen, minstens 25% "groene" wagens1 te hebben, alsook minstens 25% wagens met een ecoscore2 > 75.

In het laatste verslag (2019), twee jaar na de publicatie van omzendbrief 307sexies, werd een nieuwe stand van zaken opgemaakt. 

Hoe evolueert het wagenpark? 

Sinds 2013 daalt het totale aantal personenwagens gestaag, en dit voor de derde keer op rij. Maar dat is niet alles. Niet alleen neemt het totale aantal wagens af, het totale aantal groene wagens neemt bovendien aanzienlijk toe. De belangrijkste veranderingen vinden voornamelijk plaats tussen 2017 en 2019.

Het wagenpark van de FOD’s lijkt dus in de door de regering gevraagde richting te evolueren.

 

Wil je meer weten? 

Ontdek de cijfersamenvatting van het verslag 2019 over de evolutie van het wagenpark van de FOD’s.

Ontdek het volledige tweejaarlijkse verslag

 

1 Met "groene auto's" bedoelen we elektrische, hybride of CGN-voertuigen. Voertuigen op biobrandstof vallen niet onder deze categorie.

2 De ecoscore geeft een score aan elke auto voor zijn milieuvriendelijkheid, gebaseerd op (consumptiegerelateerde) emissies van directe en indirecte vervuilende stoffen op het broeikaseffect, de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast. Een auto die op benzine of diesel rijdt kan ook een ecoscore > 75 hebben.