Languages

Een overzicht van de Sustainable Development Goals in 2016! En wat zal 2017 brengen?

Deel dit met

 

Op 25 september 2015 werden de Sustainable Development Goals (SDGs) officieel aanvaard door de Verenigde Naties (VN). Vanaf 1 januari 2016 gingen ze effectief van start. Daarom een terugblik op de SDGs in 2016 en een vooruitblik naar wat 2017 zal brengen.

SDGs op internationaal niveau

 • Het voorbije jaar kwam er vanuit de VN een ware bewustmakingscampagne. Op zowel nationaal, regionaal als lokaal beleidsniveau kwam er een duidelijke reactie naar Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling toe.
 • Tijdens de zomer presenteerden ook 22 landen hun ‘National Voluntary Review’ (NVR) tijdens het High-Level Political Forum in New York.
 • In december werd António Guterres verkozen tot de nieuwe VN secretaris, opvolger van Ban Ki-moon. In zijn aannamespeech benadrukte hij het belang van de SDGs.
 • Binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werd op 13 december het SDG actieplan aangenomen. Meer informatie hierover zal nog volgen in een volgend nieuwsbericht op deze website.
 • De Europese Unie (EU) heeft recent een nieuwe communicatie aangenomen. Hierin worden 10 politieke prioriteiten gegeven die zullen bijdragen tot de implementatie van de SDGs.
 • Ook bij andere landen in de wereld zien we dat er institutionele mechanismen aangenomen of geüpdatet worden en implementatie strategieën klaargestoomd worden.

De SDGs in België

 • Op het vlak van de implementatie van de SDGs binnen België werd de samenwerking vooral georganiseerd in het kader van de Interministeriële Conferentie voor Duurzame Ontwikkeling (IMCDO). Het Overleg comité herkent dat alle bestuursniveaus verantwoordelijk zijn en dat de coördinatie een taak is voor de IMCDO. Daarnaast wordt er ook samengewerkt aan een Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (NSDO) op basis van de SDGs.
 • Op federaal niveau, heeft de Ministerraad over een volgende taakverdeling beslist: de Minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de internationale rapportering, de Minister van Ontwikkelingssamenwerking is verantwoordelijk voor de implementatie van de SDGs in ontwikkelingssamenwerking en de Minister voor Duurzame ontwikkeling is verantwoordelijk voor de implementatie van de SDGs in België, waarvoor vijf pistes werden uitgewerkt. Binnen de federale overheden heeft ook een mapping oefening plaatsgevonden, waarvan de resultaten volgend jaar gecommuniceerd zullen worden.
 • Maar ook op lokaal en regionaal niveau is er het voorbije jaar veel op gang gekomen. De Vlaamse en de Waalse Gewesten hebben bijvoorbeeld hun strategie voor duurzame ontwikkeling aangepast. En ook verschillende steden en gemeenten hebben de SDGs in hun meerjarenplan verwerkt.
 • Het middenveld en de private sector beginnen zich ook meer en meer achter de SDGs te scharen en hun werking hier meer op af te stellen. Veel initiatieven kan je trouwens op deze website terugvinden.

De SDGs in 2017

 • 2017 wordt een belangrijk jaar voor België wat betreft de SDGs. Zo zullen we deze zomer ook een ‘National Voluntary Review’ presenteren tijdens het volgende NVR.
 • Op Europees niveau zal er in 2017 een rapportagekader voor de SDGs komen met hulp van Eurostat. En ook de ‘Inter-agency Expert Group on SDG Indicators’ (IAEG-SDGs) blijft werken rond de indicatoren voor het meten en rapporteren van de SDGs. Er zouden 36 indicatoren bijkomen.
 • Tot slot zal er in 2017 ook verder gewerkt worden aan de federale implementatie van de SDGs vanuit de beleidsnota. Zo zal het project van de SDG Voices echt van start gaan. Waarbij 8 organisatie een jaar het draagvlak voor de SDGs in België mee zullen vergroten en de implementering zullen helpen realiseren. Hier kan u meer informatie vinden over de vijf pistes die in beleidsnota werden opgenomen ter implementatie van de SDGs in België.