Languages

De federale regering keurt haar Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling goed

Deel dit met

Op 1 oktober 2021 heeft de federale regering het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling goedgekeurd. Er worden maatregelen voorgesteld om de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) en de langetermijnvisie te verwezenlijken. 

Het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling ambieert o.a. een sterk transversaal beleid dat rekening houdt economische, sociale en milieuaspecten. De voorstellen in het plan zijn dan ook van toepassing op alle federale departementen en op de samenwerkingsacties tussen departementen.
 
Wat staat er in het Plan?
Concreet doet het Federaal Plan voorstellen rond/om:  

  • De uitvoering van de SDG's te versnellen, ze te integreren in federaal beleid en te zorgen voor de monitoring ervan,
  • Te zorgen voor beleidscoherentie,
  • De voorbeeldrol van de Staat versterken,
  • Niemand achterlaten,
  • Versterken van de veerkracht tegen risico's,
  • Hervormen van de Belgische economie,
  • Veranderen van mobiliteitsmodel,
  • Financieren van de Transitie,
  • Op internationaal niveau op te treden.

Beleid voor en door iedereen
Duurzaamheidsbeleid is het werk van velen. Meerdere maatschappelijk actoren hebben dit plan vormgegeven. In de interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkelingen hebben overheidsdeskundigen een eerste voorontwerp uitgewerkt. Tijdens een openbare raadpleging konden de actoren van de civiele samenleving feedback geven op dit voorontwerp. Zo’n 17 burgers, 22 organisaties, 6 adviesraden en 1 Gewest hebben tijdens deze periode hun mening laten horen. Deze adviezen werden uitgesplitst in meer dan 650 opmerkingen en werden door de deskundigen van de ICDO verwerkt om het ontwerp-plan op te stellen. Na de verwerking van deze adviezen is het plan naar de minister van Duurzame Ontwikkeling gestuurd voor de start van de politieke onderhandelingen. Deze onderhandelingen zijn op 1 oktober binnen de wettelijke termijn afgerond. 

De federale regering, de federale instellingen en de actoren van het maatschappelijk middenveld beschikken nu over een routekaart voor het implementeren van doelstellingen rond duurzame ontwikkeling. Eind maart mag de regering nog het jaarlijkse uitvoeringsverslag verwachten.
 
Hier vindt u de tekst in het Nederlands, het Frans en het Duits