Languages

Belgische organisaties scoren prima in adoptie SDG’s

Deel dit met

Antwerp Management School, Louvain School of Management en Universiteit Antwerpen brengen het allereerste nationale onderzoek uit naar hoe Belgische organisaties, zowel publiek als privé, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of ‘SDG’s’) in hun organisatie al dan niet toepassen. De SDG Barometer brengt hiermee voor de eerste keer op nationaal niveau het duurzaamheidslandschap in kaart. Dit onderzoek werd ondersteund door het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en ING België.

In een notendop
  •  63% van de Belgische organisaties implementeert de SDG’s.
  •  Ruimte voor verbetering: 24% weet wat de SDG’s zijn, maar ontbreekt concrete kennis of actieplannen.
  • 35% van de Belgische organisaties die de SDG’s nu niet hanteren, willen enkel voor de quick wins (vb. herbruikbare batterijen) gaan in de toekomst.
  •  80% focust op enkele SDG’s en niet op alle 17. ‘Geen Honger’ en ‘Leven in het Water’ = minst gekozen SDG’s.

Interne stakeholders = grootste barrière om SDG's niet te implementeren.

 

Belgische organisaties scoren prima

63% van de respondenten weet wat de Sustainable Development Goals zijn en implementeert die ook in hun eigen beleid of duurzaamheidsstrategie. En hiermee scoort België goed op internationaal niveau: uit studies (Globescan 2016) blijkt dat op het internationale plan 66% van de organisaties de SDG’s
momenteel nog niet gebruikt. Niettemin is er ruimte voor verbetering: 24% van de respondenten heeft het begrip ‘Sustainable Development Goals’ al gehoord, maar weet niet concreet wat dit inhoudt of heeft momenteel geen concrete actieplannen om dit in hun beleid te integreren. 90% geeft wel aan om hier in
de toekomst (nog) meer op in te zetten. Dat 83% van de respondenten die de SDG’s nu gebruiken iemand heeft aangesteld binnen hun organisatie die hiervoor verantwoordelijk is, toont de langetermijnvisie aan van de Belgische organisaties.

Interne stakeholders vormen de grootste barrière

De globale uitdagingen (vb. klimaat, armoede, etc.) vormt dé belangrijkste motivator (85%) voor Belgische organisaties om in te zetten op de SDG’s, gevolgd door de natuurlijke bronnen die uitgeput dreigen te geraken (81%). Andere belangrijke factoren zijn reputatie, marktopportuniteiten en een exploitatievergunning. Opmerkelijk is dat Belgische organisaties de interne stakeholders (medewerkers, directeurs, investeerders, etc.) dé belangrijkste barrière vinden om de SDG’s te adopteren, voor andere barrières zoals het gebrek aan financiële middelen en de perceptie dat de SDG’s geen voordelen voor de organisatie met zich meebrengen.

‘Geen Honger’ minst gekozen Sustainable Development Goal

“Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 80% van de respondenten focust op enkele SDG’s en niet op alle 17 SDG’s die werden bepaald door de Verenigde Naties. Onze Belgische organisaties opteren ervoor om in te zetten op die SDG’s die realiseerbaar zijn en een meerwaarde opleveren op de lange termijn voor de eigen organisatie. De minst gekozen SDG’s zijn ‘Geen Honger’, ‘Leven in het Water’ en ‘Vrede, Veiligheid en Sterke Publieke Diensten’. Dit is ergens logisch: het valt moeilijker te vertalen in concrete objectieven of organisaties beschouwen deze doelstellingen meer de taak van de overheid. Niettemin benadrukt de studie dat het belangrijk is om met alle SDG’s rekening te houden: Volgens de richtlijnen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties is de SDG ‘Geen Honger’ cruciaal om alle andere SDG’s te realiseren,” zegt Prof. Luc Van Liedekerke van Universiteit Antwerpen.

Het volledige rapport is hier (www.antwerpmanagementschool.be/SDGBarometer) na te lezen.

 

Perscontact

Anja Tys

  • Corporate communication manager Antwerp Management School
  • anja.tys@ams.ac.be  +32 3 265 47 33 of +32 486 49 43 87