Languages

2030 Watch, een monitoring systeem voor de SDGs

Deel dit met

Zoals al vaak aangehaald, is de monitoring van de implementatie van de SDGs op nationaal niveau cruciaal! Onder andere de website 2030 Watch speelt hier op in en geeft een overzicht van de indicatoren die de SDGs meten. De ‘Open Knowledge Foundation Deutschland’, oprichters van de website, willen met 2030 Watch een monitoring tool aanbieden, waarvan zij vinden dat deze meer geschikt is voor de opvolging van de implementatie van de SDGs in rijke landen.

Via deze website wordt de implementatie van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling in rijke landen transparanter. De website werd ontwikkeld om de bewustwording te vergroten en druk op politici op te voeren om rekening te houden met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling bij de politiek die ze voeren en bij de beslissingen die ze nemen. De beheerders van de website geven mee dat de tool niet werd ontwikkeld voor academische analyse. Dit houdt in dat enkele complexe kwesties zoals de onderlinge relaties tussen de indicatoren of de uiteenlopende realiteiten in verschillende rijke landen werden vereenvoudigd.

In het kader van transparantie wordt ook de hele methode van het monitoring proces uit de doeken gedaan.

Op de website is het mogelijk om per indicator te kijken naar de landen die het beste scoren. Daarnaast kunnen ook landen onderling vergeleken worden. Hoe doet België het in vergelijking met onze buurlanden?