Languages

Europa’s nieuwe duurzame groeistrategie verankert de SDG’s

Share this on

Europa verandert zijn jaarlijkse groeianalyse in een jaarlijkse duurzame groeistrategie in het Europees Semester. Ook de SDG’s krijgen een plaats in dit economisch beleid.

Elke jaar spendeert Europa de eerste zes maanden aan het uitstippelen van zijn begrotings- en economisch beleid in het Europees Semester. Dit beleid zet vooral in op structurele hervormingen om economische groei en werkgelegenheid te stimuleren en extreme economische ongelijkheden over landsgrenzen heen te verkleinen. Ook het Europees begrotingsplan wordt hier bepaald.

De jaarlijkse duurzame groeistrategie doet zijn intrede

Dit jaar doopt de commissie zijn jaarlijkse groeianalyse om tot een jaarlijkse duurzame groeistrategie. Deze duurzame groeistrategie bepaalt de globale macro-economische prioriteiten. Deze prioriteiten zijn de basis voor nationale hervormingsplannen die de lidstaten in de lente opstellen. 

Wat betekent deze verandering?

De naamverandering weerspiegelt Von der Leyen’s focus op een duurzaam en inclusief economisch model. Mens en klimaat worden steeds meer naar voren geschoven als een Europese prioriteit. De jaarlijkse duurzame groeistrategie presenteert een aangepast groeimodel met een focus op duurzaamheid. Volgens de Commissie zijn er vier domeinen waar lidstaten op moeten inzetten voor een duurzaam en meer inclusief economisch model: ecologie, productiviteit, macro-economische stabiliteit en rechtvaardigheid. De commissie schuift ook de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s naar voren als cruciaal hulpmiddel voor dit nieuw duurzaam groeimodel.

Welke rol spelen de SDG’s in dit voorstel?

Het voorstel pleit voor een integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s in het Europees Semester. Op deze manier komen mens en planeet meer naar de voorgrond in het economisch beleid.

Om de SDG’s te bereiken zijn er bijdragen nodig van alle niveaus, van EU instellingen tot lidstaten. Lidstaten moeten krachten bundelen, klinkt het in het voorstel. Het laatste decennia heeft het Europees Semester zich ontpopt tot het platform bij uitstek om nationaal economisch en werkgelegenheidsbeleid te coördineren. Aandacht voor de SDG’s in het Europees semester zal de mainstreaming van de SDG’s in het macro-economisch beleid enkel ten goede komen. In februari publiceerde de commissie een eerste overzicht van de voorgestelde methode voor de landenrapporten.

Ook de nationale hervormingsplannen van de lidstaten zullen een luik rond SDG-analyse en monitoring bevatten. Op basis hiervan zal de commissie in mei 2020 landspecifieke aanbevelingen formuleren. Deze aanbevelingen zullen aandacht schenken aan de nationale bijdragen voor specifieke SDG’s die essentieel zijn voor het economisch en werkgelegenheidsbeleid.

Wat gebeurt er nu met dit voorstel?

Meer info over het stappen van Europees Semester vind je in