Languages

Domo vzw

Home-Start Domo Ninove zoekt 25 buddy's

Engagement

Partager ceci sur

Starting
30 November 2020 12:00
Ending
31 December 2021 12:00
Short description

Domo Ninove ondersteunt gezinnen met jonge kinderen in een kwetsbare situatie, van bij de zwangerschap tot 12 jaar. Opgeleide Domo-vrijwilligers bezoeken wekelijks hun gezin aan huis en zetten in op de talenten in het gezin, proberen het netwerk te versterken en werken aan het zelfvertrouwen van de ouders. Tegen eind 2021 ambieert Home-Start Domo Ninove een draaiende werking waarbij we 25 kansbiedende Ninovieters in verbinding brengen met 25 kanszoekende Ninoofse gezinnen.

Description

Home-Start Domo gelooft dat solidariteit en sociale steun in onze samenleving beschermende factoren zijn voor gezinnen in een kwetsbare situatie. Door de regelmatige aanwezigheid van een opgeleide vrijwilliger binnen het gezin, vergroot Home-Start Domo de draagkracht, weerbaarheid en vaardigheden van de ouders, werkt Domo aan de verbreding van het sociale netwerk van het gezin en draagt Home-Start Domo preventief bij tot het welzijn van het kind.

Het uitgangspunt is dat kinderen, jongeren en hun ouders hun sterke kanten en sociale netwerk weten te benutten, zodat ze zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven krijgen en behouden en veel voorkomende lichte problemen, die bij het normale opvoeden en opgroeien horen, zelf kunnen oplossen.

Home-Start Domo gelooft dat de aanpak van kinderarmoede een globale aanpak vraagt op verschillende beleidsniveaus, maar dat het lokaal niveau cruciaal is om kinderen met een risico op een leven in armoede en kwetsbaarheid te bereiken.

Samen met het lokaal bestuur werkt Home-Start Domo aan SDG 1 - geen armoede; SDG 3 - het welzijn van iedereen verhogen; SDG 10 - ongelijkheid verminderen; SDG 11 - veerkrachtige steden en SDG 17 - partnerschappen creëren. De Domo-methodiek is gericht op het weerbaarder en veerkrachtiger maken van inwoners en steden. Via lokale Domo-werkingen organiseert Domo in samenwerking met het lokaal bestuur en lokale partnerschappen solidariteit tussen burgers en vrijwillig engagement in de stad of de gemeente.

www.homestartworldwide.org
www.domovlaanderen.be

Name of organizer
Domo Ninove
Organizer Categories
Partnerschap
Nom du contact (visible)
Katrijn Devroede
Lieu
Domo Ninove
Centrumlaan 100
Ninove 9400
Belgium
Disabled accessible
No

Location Map