Languages

Green Label

Engagement

Partager ceci sur

Starting
18 April 2023 13:15
Ending
18 April 2023 13:15
Short description

Het GreenLabel project heeft als doel een uniform label te creëren om meubels op een eerlijke manier met elkaar te vergelijken. Het GreenLabel zal ons vertellen uit welke materialen de meubels zijn vervaardigd. De afkomst en de totale CO-uitstoot om deze hier te krijgen, de chemische producten die gebruikt zijn als verlijming en afwerking en de wereldwijde beschikbaarheid om geen enkele boomsoort nog laten te verdwijnen.

Description

Afhankelijk van de gebruikte materialen en mede bepaald door de impact hiervan op de planeet, wordt er een kleine financiële bijdrage geleverd wanneer het meubel wordt aangekocht door de de klant. Met deze bijdrage wordt er door GreenLabel nieuw en waardevol bos aangeplant en onderhouden. Elk jaar wordt 100 000 km2 bos gekapt, dit is meer dan 3x de oppervlakte van België. De gevolgen: massale uitstoot van broeikasgassen, verlies van biodiversiteit, onevenwichtige waterkringloop en erosie. Het doel is om meer bos te compenseren dan er gekapt wordt. .
Ons doel is om van meubelmakerij een gesloten cirkel te maken. We vragen de handelaars die meubels verkopen met het GreenLabel ook om deze meubels gratis aan te nemen wanneer een klant hier geen behoefte meer aan heeft. Deze meubels kunnen hergebruikt of het hout gerecupereerd worden om nieuwe meubels mee te maken. Dit label gaat bedrijven stimuleren om aandacht te besteden aan duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen wat zal leiden tot een circulaire economie en het hergebruik van grondstoffen ten goede komt. Daardoor zetten de producent en de consument een stap verder naar een milieubewustere wereld en dragen ze bij aan de SDG’s doelstellingen. Concreet speelt GreenLabel in op de verantwoorde consumptie en productie van meubels.
Met labels zoals PEFC en FSC wordt er al veel gecontroleerd op duurzame en verantwoorde boskap. Door de strikte regels die de labels opleggen weet je zeker dat het hout dat je aankoopt bijdraagt aan een beter milieu en het behoud van het bos en haar biodiversiteit. In samenwerking met ons GreenLabel kunnen we nog een groter steentje bijdragen aan een betere planeet. Ons label brengt het verhaal in tegenstelling tot de andere twee dichter bij de consument. Samen met onze partners; PEFC, FSC en de overheid willen we een gradatie uitwerken die bepaald wordt door verschillende parameters zoals beschikbaarheid, natuur(on)vriendelijke bijproducten, etc.
Het GreenLabel kan zich veel breder inzetten dan enkel het afleveren van een label voor een meubel. Het kan zich profileren als een NGO die staat voor het behoud van de natuur en de bescherming van onze planeet. Het GreenLabel kan:
• Overgebleven bomen selecteren na bosbranden welke bruikbaar zijn voor massief hout voor de houtbewerkers. Overgebleven hout persen tot vezelplaten, pellets,…
• Het gehakselde hout kan ook dienen voor in de stallen van de plaatselijke vee boeren
• Al het verbrande hout en assen omfrezen in de aarde (houtskool is een zeer vruchtbare grondstof) wat er te veel aan houtskool is kan verzameld worden en verdeeld worden onder de plaatselijke boeren voor hun land te bemesten.
• Er voor pleiten dat landen in Europa beter hun best doen om kostbare informatie delen met elkaar en te zorgen voor betere samenwerking.
• Mensen in 3de wereldlanden de optie geven om zelf energie op te wekken door middel van de natuurlijke elementen zoals windmolens, zonnepanelen en dergelijke.
• Lobbywerk verrichten om kunststof verpakkingen te verbieden.
• Subsidies uitdelen aan verenigingen (zoals de scouts) en als wederdienst jaarlijkse opruimmomenten inrichten.
Doel is om met onze cursisten dit label vorm te geven en de ondersteuning van verschillende bedrijven te verkrijgen.

Name of organizer
SyntraPXL Campus Pelt
Organizer Categories
School
Nom du contact (visible)
Patrick De Locht
Lieu
SyntraPXL Campus Pelt
Hoekstraat 70 bus 1
Pelt 3910
Belgium
Disabled accessible
Yes

Location Map