Languages

Zero Plastic Rivers

Project

Share this on

Short description

Zero Plastic Rivers is een project van vzw Zero Plastic Rivers dat tot doel heeft om de instroom van plastic afval in zeeën en oceanen via rivieren en waterwegen significant te doen dalen, om zo de verdere aangroei van de plastic soep te vertragen en indien mogelijk te helpen stoppen.
Als dusdanig is Zero Plastic Rivers een burgerinitiatief dat zoveel mogelijk relevante partners uit de samenleving samenbrengt om binnen de context van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak samen te werken om de verschillende aspecten van plasticvervuiling van rivieren met succes aan te pakken. Voor de wetenschappelijke borging heeft Zero Plastic Rivers een samenwerkingsovereenkomst met de onderzoeksgroep Ecobe van de Universiteit Antwerpen. De aanpak van Zero Plastic Rivers richt zich op drie deeldomeinen, met name het meten van de plasticvervuiling van rivieren, het verwijderen van bestaande plasticvervuiling en het voorkomen van nieuwe vervuiling. Deze drie deeldomeinen samen behandelen deze aspecten van het probleem die momenteel snelst moeten aangepakt worden. Voor elk van deze domeinen werkt Zero Plastic Rivers samen met specifieke en relevante partners. Hiertoe behoren zowel de academische wereld als de overheid, maar ook de industie en burgers. In deze context heeft Zero Plastic Rivers een aantal concrete projecten opgestart, zowel omtrent meten, als wegvangen als voorkomen van plastic vervuiling. Op basis van de resultaten hiervan werken Zero Plastic Rivers en haar partners nu aan verdere acties en projecten om tot een werkende oplossing te komen. Meer informatie is beschikbaar op www.zeroplasticrivers.com.

Name of organizer
Zero Plastic Rivers vzw
Organizer Categories
NGO
Contact Name (visible)
Zero Plastic Rivers vzw
Contact Email (visible)
Location
Turnhout 2300
Belgium
Disabled accessible
No

Location Map