Languages

Voor een duurzame waardeketen voor batterijen in België/Europa

Event

Share this on

Starting
30 May 2023 09:30
Ending
30 May 2023 15:45
Short description

De energietransitie impliceert met name de grootschalige ontwikkeling van energieopslagcapaciteit. Daarvoor zijn grote hoeveelheden grondstoffen nodig, waarvan sommige zeldzaam zijn. Het is dus meer dan dringend nodig na te denken over de rol die Europa, en meer bepaald België, wil spelen in de waardeketen die op wereldniveau wordt opgezet.

Als antwoord op deze uitdagingen ondergaat het Europese kader grote veranderingen: verbod op de verkoop van voertuigen met verbrandingsmotor vanaf 2035; voorstel Critical Raw Materials Act, EU-verordening inzake batterijen, …

Om een duidelijker beeld te krijgen van al deze actuele vraagstukken organiseert de FRDO hierover een conferentie in Brussel op dinsdag 30 mei 2023.

De conferentie duurt de hele dag en ’s middags wordt een lunch aangeboden. Er zal simultaanvertaling (FR-NL-EN) beschikbaar zijn.

Short description

La transition énergétique implique notamment le développement à grande échelle de capacités de stockage de l’énergie. Celles-ci nécessitent des quantités importantes de matières premières, dont certaines sont rares. Il est donc plus qu’urgent de réfléchir au rôle que veut l’Europe, et plus spécifiquement la Belgique, dans la chaîne de valeur qui est en train de se mettre en place au niveau mondial.

En réponse à ces enjeux, le cadre européen est en forte évolution : interdiction de vente de véhicules thermiques à partir de 2035 ; proposition de Critical Raw Materials Act, EU Battery Regulation, …

Pour y voir plus clair sur toutes ces questions d’actualité, le CFDD organisera une conférence à Bruxelles le mardi 30 mai 2023. La conférence durera toute la journée, et un lunch sera offert à midi.

Une traduction simultanée (FR-NL-EN) sera disponible.

Name of organizer
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
Organizer Categories
Overheidsdienst
Contact Name (visible)
Sven Vermassen
Contact Email (visible)
Location
Financietoren Conferentiecentrum Pacheco (Brussel)
Pachecolaan 13
Brussel 1000
Belgium
Disabled accessible
Yes

Location Map