Languages

Project W - Wereldwijs met Water

Project

Share this on

Starting
01 January 2017 13:30
Ending
31 December 2021 13:30
Short description

Het project W - Wereldwijs met water wil het direct en indirect watergebruik en –gedrag verbeteren in 5 gemeenten in Vlaanderen, inclusief scholen, middenveldorganisaties, bedrijven en burgers.

Description

Het project W wil het direct en indirect watergebruik en –gedrag verbeteren in 5 gemeenten in Vlaanderen, inclusief scholen, middenveldorganisaties, bedrijven en burgers én wil de standpunten rond het recht op drinkwater en sanitatie en rond watergebruik delen met andere wateractoren en beleidsmakers.
De hoeveelheid water waarover we beschikken in de wereld is eindig, en door een toenemende consumptie, bevolkingsaangroei en de klimaatwijziging komen de
watervoorraden onder druk. Direct water is het fysische water dat we in Vlaanderen gebruiken om een product of dienst te produceren. Indirect water is het fysische water dat in een ander land gebruikt wordt om een product of dienst te produceren. Ons consumptiepatroon bepaalt via indirect watergebruik mee de mate waarin de bevolking in ontwikkelingslanden kan beschikken over water.
Het project W werkt aan een verandering van gebruik en gedrag in 5 gemeenten (zowel op bestuurlijk vlak, als bij het personeel), en in de scholen in deze gemeenten en legt daarbij de link tussen ons watergebruik en de mondiale waterproblematiek. Gemeenten en scholen zullen een traject afleggen van bewustmaking, concrete acties voor een reductie van het direct en indirect gebruik en een verankering in het gemeentelijk en schoolbeleid.
Middenveldorganisaties en (water) bedrijven worden betrokken bij deze trajecten, en de bevolking wordt
gesensibiliseerd over deze problematiek. Het programma start in 4 gemeenten (Roeselare, Merelbeke, Kortrijk en Bierbeek), en zal uitbreiden naar 5 gemeenten. Het wordt uitgevoerd door een samenwerking van organisaties met complementaire expertise: Protos, Ecolife, Djapo, VVSG en VITO / Vlaams Kenniscentrum voor water.

Name of organizer
Protos
Organizer Categories
NGO
Contact Name (visible)
Dirk Glas
Contact Email (visible)
Location
nvt
Belgium
Disabled accessible
Yes

Location Map