Languages

Updaten van de tool

Share this on

Hoe deze database up-to-date houden en verder ontwikkelen?

Als je een SDG-tool kent die in deze databank zou moeten worden opgenomen, kan je het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling hiervan op de hoogte brengen. Het FIDO zal dan nagaan of aan de kwalitatieve criteria is voldaan alvorens een nieuwe fiche aan te maken.

Als een link niet meer werkt of een tool niet meer beschikbaar is, kan je dit ook laten weten aan het FIDO.

Aarzel niet om contact op te nemen met info@sdgs.be