Languages

Leave no one behind

Share this on

Het “leave no one behind”-principe

Om het “leave no one behind”-principe te begrijpen in de context van een database van SDG-tools, hebben we geprobeerd om na te gaan of het aan drie subvragen beantwoordt:

  • Besteedt de tool bijzondere aandacht aan kwetsbare groepen?
  • Besteedt de tool bijzondere aandacht aan solidariteit tussen generaties?
  • Besteedt de tool bijzondere aandacht aan internationale solidariteit?

Op de fiche over elke tool vind je dus voor elk aspect de vermelding:

  • Expliciet;
  • Impliciet;
  • Neen;
  • Is niet gecontroleerd.

Het opbouwen van deze database met SDG-tools vereiste uitgebreid onderzoeks- en selectiewerk van IDEA Consult en Route 2030, die ook aanbevelingen deden aan het FIDO om de lacunes op te vullen. U kunt hun eindrapport bekijken.