Languages

Werelddomino

Share this on

Organisation: 
Djago
Description

In deze les ontdekken kinderen de SDG’s , spelen ze een emotionele twister, leren ze Malala kennen en ondervinden ze via een werkvorm systeemdenken hoe de SDG’s verschillende problemen uit de wereld kunnen helpen. Werelddomino is een les rond de SDG’s voor de derde graad lager onderwijs.

Tool language
  • Dutch
End user
  • Civil society
  • Education
Age
6+
Objectif
  • Discover
Ease of use
Beginner
Cost
Free
Mentioned SDG's
Explicit

Principles

People
Yes
Planet
Yes
Peace
Yes
Prosperity
Yes
Partnership
Yes

Leave no one behind

Leave no one behind
Yes
Differentiated focus on more vulnerable groups?
Explicit
Intergenerational solidarity?
Implicit
International solidarity?
Explicit