Languages

Sustatool

Share this on

Organisation: 
MVO Vlaanderen
Description

De Sustatool methode biedt een managementproces-aanpak voor zelfsturende teams in organisaties. Hierbij kan je diverse duurzaamheidsaspecten op systematische wijze in de dagelijkse werking uitrollen en monitoren. De Sustatool is een toegankelijk managementproces gebaseerd op een systeem van continue verbetering, waarbij je:
kijkt wat je al doet en wat de anderen doen (Analyseer), inzet op wat je beter wil doen (Geef richting), acties kiest uit een optielijst per thema (Concretiseer), deze acties koppelt aan doelstellingen en een projectplanning- en uitvoering (Voer uit) encontroleert of de doelstellingen bereikt werden (Rapporteer). De Sustatool bestaat verder uit een volledig individualiseerbaar dashboard van 15 duurzaamheids- en optimalisatiethema’s waaruit je kan kiezen.

Tool language
  • Dutch
End user
  • Civil society
  • Company
Age
18+
Objectif
  • Deploy
  • Evaluate yourself
Ease of use
Advanced
Cost
Free
Mentioned SDG's
Explicit

Principles

People
Yes
Planet
Yes
Peace
Yes
Prosperity
Yes
Partnership
Yes

Leave no one behind

Leave no one behind
Yes
Differentiated focus on more vulnerable groups?
Implicit
Intergenerational solidarity?
Implicit
International solidarity?
Implicit