Languages

Een toolbox voor verantwoordelijke ondernemers

Share this on

HIVA-Leuven heeft in opdracht van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling een toolbox en praktische gids gelanceerd om kleine en middelgrote ondernemingen te helpen due diligence in hun activiteiten te integreren Deze toolbox is ontwikkeld in samenwerking met het onderzoekscentrum Adelphi en het Belgische duurzaamheidsnetwerk The Shift.

Waarom due diligence?

Overheden en organisaties vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker. Zichzelf respecterende onderneming of organisatie, groot of klein, heeft een visie op haar plaats en rol in de samenleving en hoe zij kan bijdragen aan de economische, sociale en ecologische uitdagingen waarvoor wij allen staan.

Met de toenemende internationalisering van productie en handel en het vaak regionale of mondiale karakter van de grote uitdagingen van onze tijd, heeft het nemen van sociale verantwoordelijkheid in de directe omgeving van de onderneming alleen onvoldoende effect. De belangrijkste uitdagingen, maar ook de belangrijkste potentiële sociale en milieuvoordelen liggen in de vaak zeer complexe productie- of waardeketens.

Duurzaam beheer van deze productieketens is dan ook onvermijdelijk in de komende jaren en zal steeds belangrijker worden. De integratie van due diligence is een manier om de sociale en milieuomstandigheden in deze productie- en waardeketens te verbeteren.

Due diligence is een reeks processen die bedrijven moeten invoeren om de mensenrechten en het milieu in hun hele productie- en waardeketen te respecteren.

 

Instrumenten om de balans op te maken en te verbeteren

Met de ontwikkeling van een praktische, toegankelijke, gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke gids voor Belgische KMO's reikt het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling de nodige informatie en richtlijnen aan voor ondernemers die zich vertrouwd willen maken met het begrip zorgplicht en dit in hun activiteiten willen implementeren en integreren.

KMO’s kunnen deze online gids gebruiken om:

  • hun eigen productie- en waardeketen te leren kennen,
  • te leren hoe zij mogelijke risico's in deze keten op economisch, sociaal en milieugebied kunnen identificeren,
  • hun invloedssfeer af te bakenen
  • te ontdekken hoe zij hun impact binnen deze invloedssfeer kunnen vormgeven om de risico's te verminderen en hun ketens te verduurzamen.

Op de website kunnen KMO’s ook met een zelfevaluatie aan de slag die aantoont, wat hun verplichtingen zijn, wat ze al hebben bereikt en waar ze verdere actie moeten ondernemen.


Meer informatie

Due diligence op maat van uw bedrijf