Languages

Brochure Agenda 2030 Duurzame Ontwikkeling

Share this on

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling liet een informatieve brochure ontwikkelen.

Met deze brochure wil het FIDO iedereen laten kennis maken met de Sustainable Development Goals. In de brochure worden de 17 doelstellingen en de 169 subdoelstellingen, zoals deze door de Verenigde Naties werden geformuleerd, opgenomen en in een aangename lay-out gepresenteerd.

We hopen dat u de doelstellingen leert kennen en ze u aanzetten om ook actie te ondernemen teneinde deze te realiseren tegen 2030. De inzet van iedereen en een constructieve samenwerking zal hiervoor nodig zijn!

Klik hier om de brochure online te bekijken. De brochure bestaat ook in het Frans en in het Duits.