Languages

Wallonië op weg naar de 17 SDG's: balans van de vooruitgang

Share this on

In september 2015 is Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en de SDG's (Sustainable Development Goals) door de Algemene Vergadering van de VN aangenomen. De 17 SDG's hebben als doel de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet weer op het pad naar duurzaamheid te brengen.

 

Wallonië op weg naar de 17 SDG's

Het is dan ook niet meer dan normaal dat Wallonië, net als de andere gewesten, de uitdaging aangaat om deze 17 doelstellingen tegen 2030 te bereiken. De Waals regering bevestigde dit ook in de gewestelijke beleidsverklaring.

Om de vooruitgang in de richting van de 17 SDG's te kunnen meten, wil Wallonië echter over een monitoringinstrument beschikken. Daarom is in 2017 een eerste analyse gepubliceerd en publiceert Wallonië dit jaar zijn tweede vooruitgangsrapport over de SDG’s.

De Directie Duurzame Ontwikkeling van het Secretariaat-generaal van de Waalse Overheidsdienst (SPW) en het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) hebben dit verslag tussen maart en november 2019 opgesteld.

 

Balans van de vooruitgang 2020

De vooruitgangsrapport 2020 geeft, vijf jaar na de goedkeuring van de Agenda 2030 en de SDG’s, een verslag van de gewestelijke inspanningen om tegen 2030 de SDG’s te behalen.

In dit verslag vindt u :

  • 8 pistes met concrete aanbevelingen van een comité van academische deskundigen;
  • Een evaluatie op basis van 80 indicatoren voor de opvolging van de SDG’s;
  • Een korte- en langetermijnanalyse;
  • Gedetailleerde fiches voor elk van de indicatoren.

 

Lees het verslag hier