Languages

De SDG Voices 2020 zijn bekend!

Share this on

Belgische ambassadeurs promoten in 2020 Duurzame Ontwikkeling

Brussel, dinsdag 14 januari 2020 – Voor het vierde jaar op rij selecteert minister voor Duurzame Ontwikkeling , Marie Christine Marghem, een aantal ambassadeurs om het grote publiek warm te maken voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. 7 organisaties - Haven van Antwerpen, Stad Harelbeke, Diogène, Union Wallonne des Entreprises, SDSN, Royal Belgian Football Association en Steunpunt tot bestrijding van armoede - zullen als  ‘SDG Voice 2020’ concrete acties opzetten om de SDG’s te realiseren.

 

 

De nationale insteek van een mondiale agenda

De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN Agenda 2030 vormen een wereldwijd actieplan om onder meer armoede uit de wereld te helpen, ongelijkheid te bestrijden en klimaatverandering aan te pakken. Om deze doelstellingen in België te promoten duidt de minister van Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, Marie Christine Marghem voor het vierde jaar op rij, onder advies van haar administratie en een externe jury,  een aantal ambassadeurs of ‘SDG Voices’ aan.  Vanaf vandaag mogen Haven van Antwerpen, Stad Harelbeke, Diogène, Union Wallonne des Entreprises, SDSN, Royal Belgian Football Association en Steunpunt tot bestrijding van armoede zich 

 

De SDG Voices gaan voor duidelijke  duurzaamheidsdoelstellingen

“Om tegen 2030 de SDG’s waar te maken,  zijn de initiatieven van de SDG Voices onmisbaar. Ze informeren over de duurzaamheidsdoelstellingen én zetten burgers en ondernemingen aan tot actie”, onderstreept minister Marie Christine Marghem. Deze campagne moet organisaties doen inzien dat ze hun inspanningen rond duurzaamheid kunnen verbeteren door de SDG’s te integreren in hun strategie en hun algemene werking. Op individueel vlak wil ze mensen motiveren om mee te denken over hun bijdrage aan de duurzaamheidsagenda. 

Een jury van experten heeft de volgende zeven organisaties geselecteerd om concrete acties rond de SDG’s te ondernemen:

 • l’Union Wallone des Entreprises (UWE) : Als sectororganisatie van het Waalse bedrijfsleven wil UWE de SDG’s promoten bij start-ups middelgrote en grote bedrijven uit allerlei sectoren in Wallonie. Ze zijn van plan de SDG’s te vertalen naar de bedrijfscontext in brochures en een catalogus met concrete acties. Daarnaast kunnen bedrijven workshops bijwonen waarin ze in 90 minuten wegwijs worden gemaakt in het ABC van de SDG’s.
 • Port of Antwerp:  Met een gloednieuw CSR beleid en SDG roadmap wil Port of Antwerp voor alle SDG’s de Olympische minima behalen en voor hun vijf focus-SDG’s (3,8,9,11 en 13) gaan ze voor Olympisch goud. Met zo’n 900 bedrijven die zich in de haven gevestigd zijn en zo’n 144 183 mensen die direct of indirect voor de haven werken is dat zeker een ambitieus plan. Doorheen het jaar organiseert Port of Antwerp een tal van acties om hun uitgebreid netwerk te sensibiliseren,  zoals het uitrollen van een nieuw ondernemingsplan waarin de SDG’s een centrale rol spelen, het organiseren van belangrijke netwerkmomenten om de SDG’s in de kijker zetten, een Port Cleanup campagne met de hele havengemeenschap, en nog veel meer.
 • Royal Belgian Footbal Association (RBFA): Met zeven krachtige reportages maakt de RBFA de supporters van onze nationale teams warm voor de SDG’s. In deze reportage zetten een aantal voetbalrolmodellen projecten rond sport & SDG’s in de kijker. Daarnaast brengt de RBFA in december 2020 ook sportorganisaties bij elkaar voor een interessante dialoog over hoe sportorganisaties kunnen bijdragen aan het behalen van de SDG’s in 2030.
 • Diogène : Met de lancering van hun wedstrijd “Filming for the SDGs” tijdens het millenium film festival roept Diogène jongeren tussen de 8 en de 26 jaar op om de grote duurzaamheidsthema’s (klimaatsverandering, sociale ongelijkheid,  onderwijs  en de duurzame samenleving) te vertalen naar een korte video.
 • De stad Harelbeke: De SDG’s kleurden eerder al de Harelbeke’s beleidsplannen. Nu is het tijd om dit nieuw beleid waar te maken. Met een reeks informatieve en ludieke acties legt Harelbeke het reilen en zeilen van de SDG’s uit aan zijn burgers, scholen én bedrijven. Niet alleen zullen SDG-elektriciteitskastjes en een SDG-grafittimuur en SDG-elektriciteitskastjes binnenkort het straatbeeld kleuren, ook leert de doorsnee ‘Oarelbekenaar’ de ‘weirelddoelen’ beter kennen tijdens verschillende stadsevenementen dankzij de campagne ‘Oarelbeke Weireldstad’, worden de SDG’s meegenomen in het curriculum van Harelbeekse scholen en worden er SDG-workshops georganiseerd voor harelbeekse bedrijven.
 • SDSN Belgium :  Met de SDG Youth Hub wil SDSN Belgium studenten uit Brussel, Wallonië en Vlaanderen bij elkaar brengen om samen actie te ondernemen voor de SDG’s. De studenten worden begeleid om hun eigen hogeschool of universiteit te helpen met de SDG’s meer te betrekken in het onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beleid.
 • Steunpunt tot bestrijding van armoede evalueert of mensen die in armoede leven een menswaardig bestaan kunnen leiden. Ze brengen mensen in armoede in dialoog met maatschappelijke actoren en verenigingen en bundelen hun conclusie elke twee jaar in een verslag. Dit jaar staat het verslag in het teken van armoede en de duurzame samenleving. Als SDG Voice zet Steunpunt tot bestrijding van armoede zich in om deze thematiek te verspreiden naar het brede publiek.

“Als we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN willen waarmaken, moet iedereen zich engageren. Dat zal niet gebeuren zonder de nodige informatie, bewustwording en goede voorbeelden. SDG Voices zijn er om iedereen te inspireren en aan te sporen om mee te helpen werken aan een duurzame toekomst.” zo benadrukt Dieter Vander Beke, directeur van het FIDO.

 

Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) is een expertisecentrum verbonden met de Kanselarij van de Eerste Minister, maar staat onder de bevoegdheid van de Minister van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling. Overheidsdiensten, organisaties en bedrijven kloppen bij ons aan voor advies rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, bedrijven en mensenrechten, duurzame overheidsopdrachten, duurzame evenementen en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Wij werken rond deze thema’s de beleidslijnen uit en realiseren ze vervolgens in projecten binnen en buiten de overheid. 

Meer informatie:

 

Meer informatie over de SDG Voices

Op onze website  vindt u van elke SDG Voice een korte beschrijving.

 • Haven van Antwerpen
 • Stad Harelbeke
 • Diogènes
 • Union Wallonne des Entreprises
 • SDSN
 • Royal Belgian Football Association
 • Steunpunt tot bestrijding van armoede

U kunt ook contact opnemen met:

Anneleen Malesevic, communicatie FIDO (NL/FR): anneleen.malesevic@fido.fed.be -  + 32 2 501 04 71