Languages

SDG VOICE VVSG zet duurzame helden in de kijker tijdens de week van de duurzame gemeente

Share this on

Van 18 tot 25 september 2019 organiseert de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) de Week van de Duurzame Gemeente.

Tijdens deze week zetten een honderdtal deelnemende Vlaamse steden en gemeenten hun ‘duurzame helden’ in de kijker. Dat zijn burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die op hun manier bijdragen aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties die van de wereld een betere plek moeten maken.

Ambassadeur voor 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

De SDG Voices zijn een initiatief van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties bekend te maken bij het brede publiek. De SDG Voices informeren de mensen niet alleen over de SDGs, maar zetten ook aan om zelf de mouwen uit de handen te steken met allerlei inspirerende initiatieven. VVSG is één van de zes organisaties die in 2018 deze titel met eer droeg.

De SDG’s moeten onze planeet tegen 2030 beter maken, zowel op sociaal, economisch als ecologisch vlak. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen, kwaliteitsonderwijs en klimaatactie zijn er een voorbeeld van… De hele wereld wordt verondersteld hier werk van te maken, ook de gemeenten spelen een erg belangrijke rol.

‘De SDGs zullen lokaal zijn of ze zullen niet zijn, ‘ stelt Wim Dries, voorzitter van de VVSG. ‘Het is dan ook bijzonder fijn om vast te stellen dat het aantal gemeenten dat deelneemt aan deze tweede campagneweek van 80 naar 100 stijgt. Dit bewijst dat het thema leeft bij onze leden.’

Duurzame Helden en activiteiten in 100-tal Vlaamse Gemeenten

Duurzaamheid ligt heel wat Vlamingen nauw aan het hart. De VVSG en de gemeenten spelen hierop in met deze campagne. Van 18 tot 25 september zetten de gemeenten honderden Duurzame Helden in de kijker: geëngageerde burgers, bedrijven, scholen of verenigingen die in hun dagdagelijkse activiteiten het verschil maken. Ze doen dat bijvoorbeeld met huiswerkbegeleiding voor kwetsbare kinderen, repair-cafés of het openstellen van hun passiefwoning.‘ 

Een overzicht van de gemeenten en hun helden vind je hier, de activiteiten staan hier. Zo nemen de duurzame helden in Grobbendonk mensen mee op de fiets, zijn er her en der info-avonden over de SDG’s, is er een heus zangfeest in De Pinte, … Ook het hijsen van de SDG-vlag staat op de agenda. 

Blijvend effect

Bij VVSG zijn ze van mening dat de SDG’s realiseren veel meer vergt dan een campagneweek. ‘Tal van gemeenten nemen de SDG’s als kapstok voor het lokale beleid. Zo kunnen ze dingen echt veranderen in hun gemeente, in de buurt, op school,….’ aldus Dries. Dat bevestigt ook duurzaamheidsambtenaar Els Veldeman van Stabroek: ‘De SDG’s klinken voor velen als ‘ver van mijn bed’ maar via deze campagne worden de doelstellingen echt concreet gemaakt. Dit maakt het ook voor ons bestuur makkelijk om er rekening mee te houden in het beleid.’ Ook in Haacht eindigde het engagement voor de SDG’s niet na deelname aan de eerste Week van de Duurzame Gemeente in 2018. 'We legden bij de opmaak van onze omgevingsanalyse voor alle beleidsdomeinen de link met de SDG’s, en ook bij de opmaak van de meerjarenplannen maken we momenteel dezelfde oefening,’ stelt beleidscoördinator Lies Op de Beeck.

 

Meer info: Nathalie Debast, VVSG-persverantwoordelijke, 0497/31.80.77.