Languages

www.my2050.be

My2050 en de promotie ervan door ''Klimaatcoaches'

Project

Share this on

Starting
27 April 2017 08:30
Ending
31 December 2017 12:00
Short description

In navolging van de Overeenkomst van Parijs heeft de federale Dienst Klimaatverandering een educatieve webtool ‘My2050’ (www.my2050.be) ontwikkeld waarmee alle burgers, en de jongeren in het bijzonder, hun eigen scenario kunnen uitwerken voor een koolstofarme maatschappij tegen 2050. Via deze webtool worden alle burgers aangespoord om na te denken over de manier waarop ons land kan evolueren naar een klimaatneutrale wereld in 2050. De burgers werken hun eigen transitiescenario uit door het ambitieniveau te kiezen van een reeks gedrags- en technologische veranderingen in de vijf voornaamste sectoren, met name het transport, de gebouwen, de industrie, de energieproductie en de landbouw.
Om de leerlingen en leerkrachten van de 3e graad secundair onderwijs bij te staan in dit zeer belangrijk debat, heeft de Dienst Klimaatverandering, in samenwerking met GoodPlanet een twaalftal “klimaatcoaches” – jong gediplomeerde universitairen met een communicatietalent en een vorming op het vlak van het leefmilieu en educatie – geselecteerd en opgeleid. Deze jonge ‘coaches’ zullen de leerlingen van de 3de graad secundair begeleiden en inzicht bijbrengen in de uitdagingen van een koolstofarme maatschappij, en in de wijzen waarop we deze doelstelling tegen 2050 kunnen bereiken. Dat doen ze aan de hand van de webtool ‘My2050’. Tegen het einde van 2017 zullen deze coaches wel 300 klassen – verspreid over heel België gedurende twee lesuren - begeleid hebben.
Elke leerkracht van de 3de graad secundair kan nu nog een aanvraag indienen op: http://climatecoach.goodplanet.be/nl/

Description

In navolging van de Overeenkomst van Parijs heeft de federale Dienst Klimaatverandering een educatieve webtool ‘My2050’ (www.my2050.be) ontwikkeld waarmee alle burgers, en de jongeren in het bijzonder, hun eigen scenario kunnen uitwerken voor een koolstofarme maatschappij tegen 2050. Via deze webtool worden alle burgers aangespoord om na te denken over de manier waarop ons land kan evolueren naar een klimaatneutrale wereld in 2050. In de reeds aangenomen langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling heeft de federale doelstelling er zich toe geëngageerd dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met tenminste 80 tot 95% moet verminderen (t.o.v. 1990).
Door het ambitieniveau te kiezen van een reeks gedrags- en technologische veranderingen in de vijf voornaamste sectoren, met name het transport, de gebouwen, de industrie, de energieproductie en de landbouw, kunnen alle burgers hun eigen transitiescenario uitwerken, opslaan én delen via sociale media. Voor het maken van doordachte keuzes kunnen de gebruikers vooraf 7 animatiefilms bekijken (o.m. over de uitdagingen en oplossingen in de verschillende sectoren) en 13 infofiches (één per hefboom) raadplegen.
De webtool My2050 toont de gemaakte keuzes meteen in een interactief virtueel landschap en berekent simultaan de uitstootvermindering van dit scenario in ons land in 2050. Op het resultatenscherm maakt de webtool ook meteen een analyse van je scenario op het vlak van de uitstootvermindering (ook per sector), de energievraag en de netto in- en uitvoer van elektriciteit en berekent ook de investeringen die nodig zijn om het scenario mogelijk te maken.
“My2050.be” is gebaseerd op een Brits concept (http://my2050.decc.gov.uk) en is een vereenvoudigde versie van een uitgebreid rekenmodel voor de ontwikkeling van koolstofarme scenario’s voor België (zie www.klimaat.be/2050). De tool werd ontwikkeld i.s.m. Climact, Climate Media Factory, Cronos/Legioen en WWF.
Om de leerlingen en leerkrachten van de 3e graad secundair onderwijs bij te staan in dit zeer belangrijk debat, heeft de Dienst Klimaatverandering, in samenwerking met GoodPlanet een twaalftal “klimaatcoaches” – jong gediplomeerde universitairen met een communicatietalent en een vorming op het vlak van het leefmilieu en educatie – geselecteerd en opgeleid. Deze jonge ‘coaches’ zullen de leerlingen van de 3de graad secundair begeleiden en inzicht bijbrengen in de uitdagingen van een koolstofarme maatschappij, en in de wijzen waarop we deze doelstelling tegen 2050 kunnen bereiken. Dat doen ze aan de hand van de webtool ‘My2050’. Tegen het einde van 2017 zullen deze coaches wel 300 klassen – verspreid over heel België gedurende twee lesuren - begeleid hebben.

Het project werd officieel gelanceerd op 27 april 2017 in de Ecole des Frères in Doornik (zie meer info over dit persmoment). Elke leerkracht van de 3de graad secundair kan nog een aanvraag indienen voor een gratis sensibiliseringssessie gegeven door één van onze klimaatcoaches op: http://climatecoach.goodplanet.be/nl/

Name of organizer
Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Dienst Klimaatverandering
Organizer Categories
Overheidsdienst
Contact Name (visible)
Elisabeth Ellegaard
Location
Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Victor Hortaplein 40, bus 10
Brussel 1060
Belgium
Disabled accessible
No

Location Map